Creşterea capacitatii de producţie a societatii Softrom Grup SRL

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”


Tipul materialului: Comunicat de presă

Proiectul: „CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII SOFTROM GRUP SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Numele beneficiarului: SOFTROM GRUP SRL

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea firmei prin achiziţionarea unor echipamente noi si performante, bazate pe tehnologii recente pentru prestarea serviciilor de producţie publicitara, in vederea diversificării si dezvoltării activităţii, creşterii competitivităţii si productivităţii societăţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Achiziţionarea unui număr de 21 de echipamente si 2 aplicaţii software, pana la finalizarea proiectului;
  2. Crearea a 4 noi locuri de munca, dintre care cel puţin unul va fi destinat persoanelor care aparţin grupurilor defavorizate
  3. Implementarea in condiţii optime a proiectului prin achiziţia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare, servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate, servicii de certificare ISO si servicii de participare la târguri/expoziţii internaţionale (participare si cazare).

Rezultatele Proiectului:

Dotarea corespunzătoare a spaţiului cu echipamentele necesare desfăşurării producţiei. Prin intermediul proiectului au fost echipamentele: Workstation 2 buc, Desktop Workstation 4 buc, Network Attached Storage 1 buc, Laptop 3 buc, Ultrabook 2 buc, Laminator semi-automat profesional 1 buc, Ghilotina 1 buc, Echipament pentru tăiat cărţi vizita 1 buc, Echipament de biguit si microperforat 1 buc, Capsator 1 buc, CNC laser 1 buc, Gravator Mecanic 1 buc, Carusel textile 1 buc, Cuptor uscare textile 1 buc, Flash uscare textile 2 buc, Presa pneumatica pentru transfer termic 1 buc, Prese folio / timbru sec 1 buc, Presa digitala color 1 buc, Imprimanta UV 1 buc, Compresor cu şurub 1 buc, precum si următoarele active necorporale: Graphic design software 6 buc, Aplicaţie BI 1 pachet licenţe, Software salesforce 1 pachet

Au fost create cele patru locuri de munca, dintre care unul fiind ocupat de o persoana din categoria celor defavorizate.

Contractarea de servicii de specialitate pentru realizarea investiţiei: In cadrul proiectului au fost încheiate contracte cu firme specializate pentru servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare, servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate si servicii de certificare ISO.

Impactul proiectului:

Impactul investiţiei asupra regiunii este unul pozitiv, implementarea proiectului a condus creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă prin locurile de munca nou create în timpul proiectului, precum şi prin faptul ca produsele realizate de societate sunt de o calitate superioara.

Valoarea totală a proiectului:1.735.682,44lei
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului:415.637,91lei
Valoarea finanţării nerambursabile:1.042.633,03lei, din care
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:886.238,08lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:156.394,95lei

Data începerii si finalizării proiectului: 01.07.2017 – 30.09.2019 Codul MySMIS: 116861

Localizarea proiectului: Municipiul Craiova, Strada GÎRLEŞTI, Nr. 121, Judeţul Dolj

Persoana de contact: SIMION Ioan Telefon/fax: 0745.327.081/ 0351.401.701