Încheiere proiect „Dezvoltarea firmei SC TRANS FAG SRL”


TRANS FAG SRL, cu sediul în Localitatea Oraş Baia de Aramă, Str. Aleea Serg. Constantin Jugănaru nr. 4B, Judeţul Mehedinţi, anunţă încheierea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC TRANS FAG SRL” cod SMIS 114110, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.


Data începerii proiectului: 01.03.2017 (dată semnare contract de finanţare: 11.12.2017).
Data finalizării proiectului: 30.09.2019.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.711.546,01 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.962.175,17 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 2.517.848,89 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 444.326,28 lei).
Proiectul s-a implementat în Baia de Arama, Oras Baia de Arama, Aleea SERG. CONSTANTIN JUGANARU, Nr. 4B, Judet Mehedinti.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului a constat în extinderea capacităţii unităţii existente, prin cresterea volumului de produse fără schimbarea fundamentală a procesului de producţie si cresterea competitivităţii economice a firmei, prin achiziţia de echipamente de înaltă performanţă utilizate în activitatea de tăiere si rindeluire a lemnului si prin cresterea forţei de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile si în acord cu tendinţele europene. Proiectul implementat de către SC TRANS FAG SRL are următoarele rezultate: achiziţia de echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, program informatic de gestiune, soft specializat pentru linia de sortare, recertificare sistem de management, certificare produs, activităţi de internaţionalizare, precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea activităţii de tăiere si rindeluire a lemnului; asigurarea unor produse de calitate pentru clienţi, cresterea productivitatii muncii si realizarea unei eficienţe sporite a semifabricatelor si prefabricatelor din lemn – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le- am achiziţionat.

SC TRANS FAG SRL
Persoană de contact: Ivaşcu Adriana – Administrator
Telefon: 0741123930
Email: [email protected]