Încheiere proiect „Dezvoltarea Centrului Medical SANOCARE”

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”

SC SANOCARE SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, Bulevardul Carol I, Nr. 140, Bl. J2, Sc. 1 , Ap. 1, Judeţul Dolj, anunţă încheierea proiectului „Dezvoltarea Centrului Medical SANOCARE” cod SMIS 116566, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.07.2017 (dată semnare contract de finanţare: 20.04.2018).

Data finalizării proiectului: 30.09.2019.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.493.952,03 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 1.098.068,44 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 933.358,17 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 164.710,27 lei).

Proiectul s-a implementat în Municipiul Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, Nr. 16, Judeţul Dolj.

Obiectivul proiectului a constat în extinderea serviciilor prestate si creşterea competitivităţii economice a firmei, prin achiziţia de echipamente de înaltă performanţă utilizate în activitatea de asistenţă medicală specializată şi prin creşterea forţei de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile şi în acord cu tendinţele europene.

Proiectul implementat de către SC SANOCARE SRL are următoarele rezultate: achiziţia de echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, program informatic medical, recertificare sistem de management, activităţi de internaţionalizare, precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locur i de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea serviciilor medicale oferite; asigurarea unor servicii prompte către pacienţi, evitarea întârzierilor în acordarea asistenţei medicale adaptate în funcţie de cazul fiecărui pacient – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.