Anunț de participare la procedură competitivă pentru achiziție utilaje de fabricare mobilă

Anunț de participare la procedură competitivă pentru achiziție utilaje de fabricare mobilă lotul 1, în cadrul proiectului dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs și proces în Municipiul Orşova, Cod SMIS 111405

SIA CONSULTING & EXPANSION S.R.L vă invită să participați la procedura de achiziție utilaje pentru fabricare mobilă – LOTUL 1 organizată in cadrul proiectului cu titlul Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces in municipiul Orșova ce beneficiază de finanțare nerambursabila in cadrul Programului POR 2014-2020, 2.1A.


Informații generale:


Denumire Beneficiar: SIA CONSULTING & EXPANSION S.R.L
Adresa sediu social: Str. Mărășești, nr. 12, Orșova, Județul Mehedinți
CUI: 30089914, Nr.ord. Registru comertului: J25/147/2012
Persoana de contact: Ion-Adrian Stoichină, administrator/ reprezentant legal proiect
Telefon: 0751-201.332, E-mail: [email protected]
Modalitate de comunicare: telefon, mail, posta.

Titlul Proiectului: Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces în municipiul Orşova
Derulat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, cod SMIS 111405.
Denumirea contractului de achizitie: Achiziție utilaje pentru fabricare mobila-Lotul 1 pentru implementarea proiectului Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces in municipiul Orșova.


Tipul contractului de achiziție: Contract de furnizare.


Locul de livrare al echipamentelor (locația de implementare): municipiul Orșova, Str. Porțile de Fier, nr. 26, judetul Mehedinti.
Obiectului contractului: achiziția de utilaje pentru fabricare mobilă – LOT 1, prevăzute în cadrul proiectului cu titlu Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs și proces în municipiul Orşova conform cerințelor detaliate în Secțiunea II „Specificații tehnice”
Durata contractului: maxim 4 luni, fără a se depăși data de 30.01.2020.
Valoarea estimată a achiziției: 677.659,50 lei fără TVA (sau echivalentul în euro, calculat la cursul BNR din data de 22.04.2017 (1 euro=4,5355 lei).

Adresa la care se depun ofertele:

Ofertele se pot expedia prin poștă/curier la adresa Str. Mărășești nr. 12, Orșova, Județul Mehedinți cod poștal 225200, cu confirmare de primire, sau se pot depune personal.

Termenele aferente procedurii competitive

Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.09.2019, ora 14.00.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 25.09.2019, ora 16.00, Str. Mărășești, nr. 12, Orșova, Județul Mehedinți.

Informatii referitoare la specificatiile tehnice și modul de ofertare se obțin printr-o solicitare scrisă la adresa de email: [email protected] sau se pot vizualiza și obține pe site-ul www.fonduri-ue.ro, Rubrica – Achiziții beneficiari privați, din data de 25.09.2019.