Acasă Educatie Reabilitare termică ,modificări interioare şi extindere şcoală Gimnazială Afumaţi,corp C1”

Reabilitare termică ,modificări interioare şi extindere şcoală Gimnazială Afumaţi,corp C1”

-

Unitatea administrativ teritoriala Afumati  a semnat contractul de finantare nr. 4377/06.06.2019 cu M.D.R.A.P  in calitate de Autoritate de Management si ADR S.V Oltenia in calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul” Reabilitare termica ,modificari interioare si extindere scoala Gimnaziala Afumati,corp C1”,cod MySMIS 125047.

Finantarea este asigurata prin Programul Operational Regional 2014-2020,componenta 1-POR/2018/3/3.1B/SV,axa prioritara-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat  de reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Afumati din satul Afumati,comuna Afumati in scopul cresterii eficientei energetice  a acesteia  precum si areducerii costurilor de intretinere a cladirii,creand in acelasi timp conditii de invatamant specifice Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului „REABILITARE TERMICA,MODIFICARI INTERIOARE SI EXTINDERESCOALA GIMNAZIALA AFUMATI,CORP C1”se inscrie in obiectivul OS 1.B-Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale ,cladiri publice si sisteme de iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

-cresterea consumului anual de energie din surse regenerabile a cladirii Scolii Gimnaziale de la 0% la 40,29%

-reducerea consumului anual specific de energie primara  din surse neregenerabile ,ca urmare  alucrarilor de reabilitare termica a cladirii,si a lucrarilor de reabilitare termica,a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum ,si a lucrarilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea caliattii aerului interior

-diminuarea emisiei CO2 a cladirii Scolii Gimnaziale ,a Scolii Gimnaziale ,prin reabilitare termica a cladirii si utilizarea echipamentelor tehnologice ,eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED,panouri solare,panouri fotovoltaice,etc)

-scaderea costurilor de intretinere:

  Obiectiv rezultat:

-scaderea emisiilor de CO2 de la 36,67 la 22.49 kg/mp/an sub limita zonei   I=25 kg/mp/an

-scaderea Consumului total anual specific de energie primara (kwh/mp,an) de la 363.62 la 157.63 kmh/mp,an)

-scaderea Consumului total anual de energie finala /primara de la 298.583,50 la 129.434,31

Valoarea totala a proiectului -3.692.426,12 lei

Finantarea nerambursabila -3.396.997,10 lei din care contributia FEDR: 2.946.375,04 lei

Data începerii şi finalizării proiectului -01.07.2018-20.05.2020

Codul MySMIS-125047

ȘTIRI VIDEO GdS