Încheiere proiect „Dezvoltarea firmei SC PADRINO SRL”

Data: 26 August 2019

SC PADRINO SRL, cu sediul în Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Str. Unirii, Nr. 1, Judeţul Olt, anunţă încheierea proiectului „Dezvoltarea firmei SC PADRINO SRL” cod SMIS 114398, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Data începerii proiectului: 01.04.2017 (dată semnare contract de finanţare: 20.04.2018).

Data finalizării proiectului: 31.08.2019.


Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 6.531.516,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.376.513,01 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 2.870.036,06 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 506.476,95 lei).
Proiectul s-a implementat în Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Str. Parcului, Nr. 38, Judeţul Olt.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului a constat în crearea unei unităţi noi prin dotarea unui spaţiu existent cu utilaje necesare pentru desfasurarea unei noi activităţi, aceea de reciclare a resturilor provenite din demolari si creşterea competitivităţii economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea în mod eficient a resurselor, în contextul actual al dezvoltării durabile şi în acord cu tendinţele europene, precum şi creşterea forţei de muncă prin angajarea unei persoane.

Rezultatele proiectului


Proiectul implementat de către SC PADRINO SRL are următoarele rezultate: achiziţia de utilaje şi echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, program informatic de tip CRM, certificare sisteme de management şi certificare produs, activităţi de internaţionalizare, precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea durabilă a zonei; implementarea tehnologiilor competitive pentru o inginerie nouă în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate; asigură pe termen lung o creştere economică durabilă din punct de vedere al mediului – toate fiind posibile prin utilizarea unor utilaje performante precum cele pe care le-am achiziţionat.