Acasă Bani & Afaceri Publireportaj "Dotarea Adinvest SRL"

„Dotarea Adinvest SRL”

-

Dotarea Adinvest SRL

ADINVEST SRL a încheiat contractul de finanțare nr. 181 din 28.07.2017, cod SMIS 103462, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar, fiind beneficiar al proiectului „Dotarea Adinvest SRL“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a societății ADINVEST SRL, prin diversificarea activității în domeniul publicității, îmbunătățirea continuă a bazei materiale deținute, creșterea competitivității resurselor umane și, implicit, sporirea performanțelor sale financiare și de marketing. Pentru atingerea acestui obiectiv, beneficiarul și-a stabilit obiective specifice clare: îmbunătățirea bazei materiale, crearea unui colectiv de profesioniști și organizarea de acțiuni de promovarea a proiectului și a rezultatelor acestuia.


Rezultatele proiectului: baza materială îmbunătățită, prin echipamentele achiziționate, semnarea a 5 contracte de muncă (cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată), precum și materialele de informare și publicitate realizate și difuzate către public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investițiilor are ca impact dezvoltarea economică la nivelul mun. Râmnicu Vâlcea și regiunii Sud-Vest Oltenia, în acord cu standardele europene și cu cerințele dezvoltării durabile, creșterea calității serviciilor oferite și crearea de noi locuri de muncă.

Locul de implementare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr. 49, jud. Vâlcea, Regiunea Sud Vest Oltenia, România.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): valoare totală 979.545,39 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile 660.000,00 lei, respectiv valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 561.000,00 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 22.02.2016 – 31.08.2019

ADINVEST  S.R.L.
Date de contact:
ALEXANDRU – CĂTĂLIN DUCU, Administrator 
Tel.: 
0730 696 084
e-mail:  
[email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS