ROMATSA angajează meteorolog aeronautic tehnician stagiar pentru Aerodromul de la DSNA Craiova

ROMATSA angajează meteorolog aeronautic

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA, Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Craiova cu sediul în Craiova, şoseaua Craiova-Bucureşti km.7 (în incinta Aeroportului International Craiova) anunţă organizarea unui concurs de selecţie în vederea ocupării a două posturi vacante de meteorolog aeronautic tehnician stagiar în cadrul Biroului Meteorologic de Aerodrom de la DSNA Craiova.

Condiţii de înscriere:


a) Absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat
b) Fără antecedente penale
c) Stare de sănătate bună dovedită printr-un act medical

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la sediul DSNA Craiova un dosar care va conţine: cerere de înscriere la concurs, curriculum vitae, original si copie după documentul de identitate si diplomă de bacalaureat (originalul se returnează după confruntare), cazier judiciar, certificat medical eliberat de medicul de familie sau o instituţie medicală autorizată, din care să rezulte „Apt medical”.

Condiţii specifice:

  • Persoanele declarate câștigătoare în urma examenului/concursului de selecție vor susține ulterior un examen de obținere a licentei de meteorolog aeronautic stagiar cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română înainte de angajarea la Biroul Meteorologic de Aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv reglementările RACR-LMET si PIAC-LMET.

Nota: în vederea admiterii la examenul de licenţă de către AACR, persoana declarată câștigătoare în urma examenului/concursului de selecție în cadrul ROMATSA va trebui ca premergător examenului cu AACR, să obțină certificatul “Apt Medical”, pe cheltuiala proprie, de la o instituție medicală autorizată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementarilor in vigoare.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura DSNA Craiova, până la data de 26.08.2019, ora 12.

Desfăşurarea concursului:


Concursul se va desfăşura la sediul DSNA Craiova din incinta Aeroportului Internaţional Craiova în data de 29.08.2019, ora 10.00.

Concursul va consta în trei probe scrise la următoarele discipline:

  • Fizică – mecanică clasică, mecanica fluidelor, termodinamica – ponderea notei în media finală 50%
  • Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie – ponderea notei în media finală 30%
  • Limba engleză – ponderea notei în media finală 20%

Nota finală se obtine prin insumarea notelor ponderate obtinute la cele trei probe scrise.

Relaţii suplimentare la tel. 0733.973.603
Bibliografia şi detaliile concursului se găsesc pe siteul ROMATSA