Încheiere proiect „Dezvoltarea Vitaplus Medclin prin dotare centru medical”

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”


Încheiere proiect Dezvoltarea Vitaplus Medclin prin dotare centru medical

Data: 13.08.2019

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Nanterre, Nr. 6, Judeţul Dolj, anunţă încheierea proiectului „DEZVOLTAREA VITAPLUS MEDCLIN PRIN DOTARE CENTRU MEDICAL” cod SMIS 111734, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.02.2017 (dată semnare contract de finanţare: 15.05.2018).
Data finalizării proiectului: 01.09.2019.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.415.593,64 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 1.743.482,64 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 1.481.960,24 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 261.552,40 lei).

Proiectul s-a implementat în Municipiul Craiova, Str. Anul 1848, Nr. 100 (fosta Str. General Dragalina, Nr. 112), Judeţul Dolj.

Obiectivul proiectului a constat în diversificarea serviciilor prestate si creşterea competitivităţii economice a firmei, prin achiziţia de echipamente de înaltă performanţă utilizate în activitatea de asistenţă spitalicească şi prin creşterea forţei de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile şi în acord cu tendinţele europene.

Rezultatele proiectului

Proiectul implementat de către SC VITAPLUS MEDCLIN SRL are următoarele rezultate: achiziţia de echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, aplicaţie management pacienţi, certificare sistem de management, precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea serviciilor medicale oferite; asigurarea unor servicii prompte către pacienţi, evitarea întârzierilor în acordarea asistenţei medicale adaptate în funcţie de cazul fiecărui pacient – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL
Persoană de contact: Enăchescu Irina – Administrator
Telefon: 0740072348
Email: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020