Comunicat de presă: Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC

Titlul proiectului: ”DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC”

Craiova, 07.08.2019

SC SYNCHRO SRL, cu sediul în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, Aleea IV Zambilelor, Nr. 2, Județ Dolj, a derulat, începând cu data de 10.08.2017, proiectul ”DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 94/10.08.2017, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 480.910,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 282.821,84 lei.

Proiectul s-a implementat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, Aleea IV Zambilelor, Nr. 2, Județ Dolj, pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea unei aplicații software inovative, prin care s-a realizat o soluție ce permite stocarea datelor în cloud și care facilitează accesul acestora de la orice terminal conectat la internet pe baza de autentificare.
Rezultatele proiectului:
-1 aplicație TIC inovativă până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

  • 15 beneficiari (potențiali clienți și utilizatori) ai aplicației inovative – realizat prin proiect într-un interval de 3 ani după finalizarea proiectului;
  • Performanța investiției privind dezvoltarea aplicației într-un interval de 3 ani dupa finalizarea
    proiectului – 0,99 %;

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact: Nume persoană contact: Bîscu Viorel, Funcţie: Administrator
Tel: 0726.369.867, E-mail: [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.