Comunicat de presă: Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC

Titlul proiectului: ”DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC”

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”

Craiova, 07.08.2019

SC SYNCHRO SRL, cu sediul în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, Aleea IV Zambilelor, Nr. 2, Județ Dolj, a derulat, începând cu data de 10.08.2017, proiectul ”DEZVOLTAREA UNOR GAME DE PRODUSE/SERVICII TIC CU APLICABILITATE IN RESTUL ECONOMIEI ROMANESTI PENTRU INTEGRAREA PE VERTICALA A SOLUTIILOR TIC”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 94/10.08.2017, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 480.910,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 282.821,84 lei.

Proiectul s-a implementat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, Aleea IV Zambilelor, Nr. 2, Județ Dolj, pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea unei aplicații software inovative, prin care s-a realizat o soluție ce permite stocarea datelor în cloud și care facilitează accesul acestora de la orice terminal conectat la internet pe baza de autentificare.
Rezultatele proiectului:
-1 aplicație TIC inovativă până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

  • 15 beneficiari (potențiali clienți și utilizatori) ai aplicației inovative – realizat prin proiect într-un interval de 3 ani după finalizarea proiectului;
  • Performanța investiției privind dezvoltarea aplicației într-un interval de 3 ani dupa finalizarea
    proiectului – 0,99 %;

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact: Nume persoană contact: Bîscu Viorel, Funcţie: Administrator
Tel: 0726.369.867, E-mail: [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.