Comunicat de presă: Construire clădire de birouri pentru Incubator de Afaceri


S.C.  TECH VENTURES S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Aleea 2 Poligonului, Nr. 31, Judet Dolj, a derulat, începând cu data de 01.05.2018 proiectul  ,, Construire clădire de birouri pentru Incubator de Afaceri, racorduri, branșamente la utilități și amenajări exterioare“ cod SMIS 123062, în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2.: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu  Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene  si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest  Oltenia “ contract semnat la data de 23.05.2019

Valoarea totală a proiectului a fost  de 34.866.023,84 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost  de 21.767.863,54 lei din care 18.502.684,01 FEDR si 3.265.179,53 BS

Proiectul se implementează în localitatea Satul Racarii de Jos, Comuna Brădești, Strada Marin Sorescu, județ Dolj pe o durată de 36  luni, incepand cu data de 01.05.2018 până la data de 30.04.2021.

Obiectivele proiectului

Obiectivul proiectului  este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei S.C. TECH VENTURES S.R.L, ca urmare crearii incubatorului  de afaceri sectorial dotat cu active corporale si necorporale.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

  • Introducerea de servicii  noi, inovative pentru TECH VENTURES ca urmare a crearii incubatorului  de afaceri in domeniul Tehnologiei informațiilor și comunicațiilor prin construirea apatiilor aferente si dotarea acestora cu active corporale si necorporare in vederea crearii unui mediu propice pentru potentialii rezidenti.
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.
  • Creşterea eficienţei energetice prin optimizarea funcționării instalațiilor prin achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile
  • Dezvoltarea a 16 societatii incubate ca rezidenți ai  incubatorul de afaceri, iar numărul mediu de salariați pe firma incubată (media pe întreg incubatorul) la finalul primului ciclu de incubare este  de minimum 3

Date de contact:

Persoana de contact:Bogdan Stanache, Administrator Tel/ Fax :0748260185email : [email protected]

S.C. TECH VENTURES S.R.L