Finalizarea proiectului: „Achiziție de utilaje la SC SOLEIL CONSTRUCT SRL”

Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

SC SOLEIL CONSTRUCT SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SOLEIL CONSTRUCT SRL”, cod MySMIS 109263, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,,Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea poziției pe piață a întreprinderii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– introducerea inovarii de produs si de proces;
– asigurarea personalului necesar fazei de operare si implementarea unor masuri privind respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.
– asigurarea unui management al proiectului performant: consultanta, audit, informare si publicitate.


Rezultatele proiectului:


– Dotarea intreprinderii cu utilaje performante (achizitie buldoexcavator 1, buldoexcavator 2, miniexcavator, cilindru compactor)

  • Implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de creștere a eficienței energetice (achizitie stalpi solari (fotovoltaici) de iluminat);
  • Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi (achizitie rampa mobila si sistem adaptare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii)
  • De asemanea, prin intermediul proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care o personă din categoria defavorizată.
    Valoarea totală a proiectului este de 1.260.328,06 lei, finantarea nerambursabila este de 832.706,400 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 707.800,44 lei.
    Impactul proiectului la nivelul localității/ regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 5 locuri de muncă, din care un loc de muncă face parte din categoria persoanelor defavorizate.

Data începerii proiectului: 01.03.2016
Data finalizării proiectului: 31.07.2019

Date de contact:
Persoana de contact: Jianu Dan
Funcție: Reprezentant legal
Tel.: 0745.708.295
Email: [email protected]
Sediu: Municipiul Craiova, str. G. Enescu, nr. 96, bloc 40B, scara 3, ap. 5, județ Dolj, cod poștal 200229, România

www.inforegio.ro