Anunţ privind finalizarea proiectului LIDERMED PLUS

Anunţ privind finalizarea implementării proiectului finanţat prin POR 2014-2020 al S.C. LIDERMED PLUS SRL


Anunţ privind finalizarea proiectului LIDERMED PLUS

Data 24.07.2019

Anunţ privind finalizarea proiectului LIDERMED PLUS

Tipul materialului: Anunţ de presă

Titlul proiectului: Înființare centru de diagnostic în stațiunea balneo-climaterică Olănești

Numele beneficiarului: LIDERMED PLUS SRL

Obiectivele proiectului

Obiectivul general este reprezentat de implementarea proiectului ”Înfiinţare centru de diagnostic în statiunea balneo-climaterică Olanesti” în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin achiziția de echipamente noi pentru dezvoltarea serviciilor oferite de către societate și creşterea competitivităţii acesteia pe piața județeană, într-o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creşterea activelor tangibile deţinute de către societate, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, prin achizitia tuturor echipamentelor medicale noi şi performante prezentate în cadrul proiectului, pentru creşterea competitivităţii societaţii pe piaţa pe care activează. Pentru realizarea proiectului s-a încheiat un contract de consultanţă şi vor fi efectuate activităţile de publicitate obligatorii. Această achiziţie va contribui la dezvoltarea societăţii şi extinderea gamei de servicii oferite de către aceasta.

2. Reducerea poluării şi a resurselor neregenerabile utilizate, prin achiziţia unui sistem fotovoltaic pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, de 12 luni de după semnarea contractului de finanţare, pentru creşterea independenţei energetice şi desfăşurarea activităţii societăţii într-un mod cât mai ecologic.

3. Colectarea selectivă a deşeurilor prin achiziţionarea pe parcursul celor 12 luni de implementare a proiectului de după semnarea contractului de finanţare, a unui set de 3 coşuri pentru colectarea selectivă: albastru – pentru hârtie şi carton, galben – pentru deşeuri de metal şi plastic, verde – pentru sticlă, urmărind protejarea mediului înconjurator şi economisirea resurselor naturale ale planetei şi asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi prin achiziţionarea unei rampe de acces persoane cu dizabilităţi.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 934.096,22 lei

Finanţarea nerambursabilă: 744.888,45 lei

Valoare contribuţiei europene (FEDR): 633.155,18 LEI

Rezultatele proiectului:

1. Achiziționarea echipamentelor medicale prezentate în cadrul proiectului și dezvoltarea societății prin extinderea serviciilor oferite de către aceasta. Pentru realizarea proiectului a fost încheiat un contract cu o firma de consultanță și se vor realiza activitățile obligatorii de publicitate.

2. Achiziționarea unui sistem fotovoltaic care va contribui la reducerea cantității de resurse neregenerabile utilizate și implicit, la reducerea poluării. Societatea va promova astfel un consum rațional de resurse, preocupându-se și de nevoile viitoarelor generații.

3. Achiziționarea unui set de 3 coșuri colectare selectivă care va contribui la creșterea gradului de recuperare selectivă a deșeurilor și a unei rampe de acces persoane dizabilități.

Impactul proiectului: Impactul investiţiei la nivelul localității Baile Olanesti, judetul Vâlcea este: crearea și mentinerea a 5 locuri de muncă, creșterea calității serviciilor medicale oferite, îmbunatățirea calității vieții pacienților și a locuitorilor zonei prin introducerea unui seriviu nou – ecocardiografia transesofagiană, creșterea cifrei de afaceri a societății comerciale.