Achiziția de utilaje specifice fabricării de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

NIZAROM CONSTRUCT SRL a încheiat contractul de finanțare nr. 157 din 26.07.2017, cod SMIS 102162, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar, fiind beneficiar al proiectului “Achiziția de utilaje specifice fabricării de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a societății NIZAROM CONSTRUCT S.R.L., prin diversificarea activității în domeniul fabricării tâmplăriei din lemn, îmbunătățirea continuă a bazei materiale deținute, creșterea competitivității resurselor umane și, implicit, sporirea performanțelor sale financiare și de marketing. Pentru atingerea acestui obiectiv, beneficiarul și-a stabilit obiective specifice clare: îmbunătățirea bazei materiale, crearea unui colectiv de profesioniști și organizarea de acțiuni de promovarea a proiectului și a rezultatelor acestuia.

Rezultatele proiectului: baza materială îmbunătățită, prin utilajele achiziționate, semnarea a 5 contracte de muncă (cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată), precum și materialele de informare și publicitate realizate și difuzate către public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investițiilor are că impact dezvoltarea economică la nivelul orașului Berbesti și regiunii Sud-Vest Oltenia, în acord cu standardele europene și cu cerințele dezvoltării durabile, creșterea calității produselor oferite și crearea de noi locuri de muncă.

Locul de implementare: Orașul Berbești, str. Principală nr. 120, jud. Vâlcea, Regiunea Sud Vest Oltenia, România.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): valoare totală 1.146.216,48 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile 774.996,45 lei, respectiv valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 658.746,98 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 18.03.2016 – 31.07.2019

NIZAROM CONSTRUCT S.R.L.
Date de contact:
BIRDAC CONSTANTIN, Administrator. Tel.: 0751134173
E-mail: [email protected]

www.inforegio.ro