Primăria Oraşului Rovinari demarează proiectul „Reabilitare Instituţii Publice din orașul Rovinari – Bloc A1, oraș Rovinari, jud. Gorj”

Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Primăria Rovinari derulează un proiect care are că scop creşterea eficienței energetice în clădirea de locuit, Bloc A1 din orașul Rovinari prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolarii clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu aproximativ 70,09 % a consumului anual de energie primară până la valori de sub 120 kWh/mp/an (104,12 kWh/mp/an) și a consumului de gaze cu efect de seră până la valori de sub 25 Kg/mp/an (17,67 echivalent tone de CO2) pentru clădirea izolată termic „Bloc A1” Rovinari.

Reabilitare termică Instituţii Publice din Rovinari


Prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, se degrevează autoritatea publică locală de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea imobilului, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției.


Apelul de proiecte prin care s-a obţinut finanţarea este POR/97/3/1/Creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari, Componentă 1: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Axa Prioritară: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operaţiunea: Creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari. Titlul proiectului este „Reabilitare Instituţii Publice din Orașul Rovinari- Bloc A1, Oraş rovinari, Jud. gorj „, Cod proiect: 123497.

Proiectul are o valoare totală de 1.861.382,98 lei, cu o finan’are nerambursabila de 1.550.744, 72 din care 1.345.033,69 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene şi se va derula în perioada 1 aprilie 2018- 31 mai 2020, contractul fiind semnat la data de 04/03/2019.