Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a grădiniţei cu program prelungit nr. 2 din oraşul CORABIA

Îmbunătăţirea infrastructurii grădiniţei nr. 2 Corabia
Îmbunătăţirea infrastructurii grădiniţei nr. 2 Corabia

Tipul materialului: COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT

Titlul proiectului: „îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a grădiniţei cu program prelungit nr. 2 + anexe din oraşul CORABIA”

Numele beneficiarului: UAT ORAŞUL CORABIA

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general Creşterea nivelului de educaţie în oraşul Corabia, jud Olt, prin modernizarea infrastructurii educaționale și creşterea accesului, calității și a atractivității educaţiei, contribuind la creşterea ratei de participare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului şcolar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.

Valoarea totală a proiectului: 4.161.385,77 LEI
Finanţarea nerambursabilă: 3.925.067,48 LEI, din care FEDR: 3.404.395,26 lei
Data începerii şi finalizării proiectului : 01.04.2018 – 30.06.2021, contract semnat în 06.03.2019

Codul MySMIS: 124543

PRIMARIA ORAŞULUI CORABIA, JUDEŢUL OLT

Tel.: 0249.560703

www.primariacorabia.ro