Încheiere proiect „Dezvoltarea firmei SC PREMAR COM SERV SRL”

25 iunie 2019

SC PREMAR COM SERV SRL, cu sediul în Sat Dobroteasa, Comuna Droboteasa, Judeţul Olt, anunţă încheierea proiectului „Dezvoltarea firmei SC PREMAR COM SERV SRL” cod SMIS 116532, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.07.2017 (dată semnare contract de finanţare: 20.04.2018).
Data finalizării proiectului: 30.06.2019.


Valoarea totală
a proiectului este de 2.509.981,47 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.540.091,36 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 1.309.077,66 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul naţional fiind de 231.013,70 lei).

Proiectul s-a implementat în Municipiul Drăgăşani, Strada Podgoriei, Nr. 23, Judeţul Vâlcea.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului a constat în crearea unei unităţi noi prin dotarea unui spaţiu existent si cresterea competitivităţii economice a firmei, prin achiziţia de utilaje de înaltă performanţă utilizate în activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate si prin cresterea forţei de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile si în acord cu tendinţele europene.

Proiectul implementat de către SC PREMAR COM SERV SRL are următoarele rezultate: achiziţia de utilaje şi echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, program informatic de tip CRM, certificare sistem de management şi certificare produs, activităţi de internaţionalizare precum şi crearea unui nou loc de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea durabilă a zonei; implementarea tehnologiilor competitive pentru o inginerie nouă în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate;