Dezvoltarea societății ANCODENT prin achiziția de echipamente performante

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea societății ANCODENT prin achiziția de echipamente performante” SMIS 116181

Data: 18 iunie 2019

Tipul materialului: Comunicat de presă
Titlul proiectului: „Dezvoltarea societății Ancodent prin achiziția de echipamente performante”
Numele beneficiarului: ANCODENT SRL
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea firmei prin achiziționarea unor echipamente noi și performante, bazate pe tehnologii recente pentru prestarea serviciilor de medicină dentară, în vederea diversificării și dezvoltării activității, creșterii competitivității și productivității societății.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Achiziționarea unui număr de 18 echipamente și 1 un pachet aplicații software, până la finalizarea perioadei de implementare;
 2. Crearea unui loc nou de muncă pentru o persoană aparținând grupurilor defavorizate;
 3. Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, servicii suport management de proiect, servicii de informare și publicitate, servicii de certificare ISO și servicii de participare la târguri/expoziții internaționale (participare și cazare);

Rezultatele Proiectului:

 1. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate:
  • 17 echipamente: 1 Centrifuga; 1 Laser dioda; 1 Microscop; 1 Laser; 1 set Lupe; 2 Unit-uri dentare; 1 Sistem CAD-CAM; 1 Aparat Inhalosedare; 1 Aparat automat pentru acoperirea încălțărilor; 1 Combina pentru spălare, ungere si sterilizare turbine si piese de mână; 1 Aspirator chirurgical; 3 Stații de lucru (calculatoare); 1 Stație de lucru cu televizor (calculator); 1 Aparat de produs gutiere.
  • 1 sistem panouri solare;
  • 1 pachet aplicații software;
 2. În cadrul proiectului a fost încheiat 1 contract individual de muncă cu normă întreagă, încheiate pe perioadă nedeterminată, destinat unei persoane încadrate în categoria celor defavorizate;
 3. Semnarea a 1 contract de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, 1 contract de servicii de informare și publicitate, 1 contract de servicii suport management de proiect; 1 contract de servicii de certificare sistem de management al calității ISO 9001, achiziție servicii de participare la expoziție/târg/congres internațional, 1 contract de achiziție servicii de cazare pe timpul congresului
  Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului populația beneficiind de servicii de asistenta stomatologica de o înaltă calitate, astfel contribuind la îmbunătățirea calității vieții; A condus creșterea gradului de ocupare al forței de muncă prin locul de munca nou creat în timpul proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 1.547.860,99 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 445.152,96 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.102.708,03 lei, din care
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 937.301,83 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 165.406,20 lei