Comunicat de presă: „Calitate şi competitivitate în fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale preţioase”

Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
Granțuri pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Iunie 2019

Numele beneficiarului: EVOLUTION SEVERIN SRL
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al EVOLUTION Severin SRL este acela de a contribui la introducerea pe piața de bijuterii și articole similare din metale și pietre prețioase, la cel mai bun raport calitate – preţ, competitive, firma să fie prima opţiune pentru fiecare client care doreşte să aibă o bijuterie preţioasă.
Obiectivele specific ale proiectului:

Crearea a 6 noi locuri de muncă din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);

Creşterea cifrei de afaceri la un nivel de 5.747.544,00 lei la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei;

Creşterea profitului net la un nivel de 700.298,30 lei la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei;
Valoarea totală a proiectului: 7.832.523,16 lei
Finanţarea nerambursabilă: 4.517.200,00 lei
Valoarea contribuţiei europene (FEDR): 3.839.620,00 lei Rezultatele proiectului:

Crearea a 6 noi locuri de muncă din care unul pentru persoane din categorii defavorizate (nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni);

Creşterea cifrei de afaceri la un nivel de 5.747.544,00 lei la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei;

Creşterea profitului net la un nivel de 700.298,30 lei la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei;

Impactul proiectului:


Proiectul a contribuit la consolidarea mediului de afacerii la nivelul judeţului Mehedinţi si a Regiunii SV Oltenia, prin dotarea firmei cu echipamente inovative, de ultima generaţie, ceea ce conferă siguranţă și noi oportunităţi ale afacerii, totodată a contribuit la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, prin crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persone defavorizate.

Data începerii proiectului: 17.01.2017
Data semnării contractului de finntare: 17.10.2017
Data finalizării proiectului: 30.06.2019
Codul MySMIS: 112015

www.inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României