Comunicat de presă: Lansarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice“

Lansarea proiectului “Creșterea Eficienței Energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3927/11.03.2019, pentru proiectul „Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova”.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparțînând sectorului Sănătate, prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice a două clădiri din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova (corpul C3 -Clădire Pavilion contagioși II și corpul C4 – Clădire pavilion boli infecțioase I (Corp A+B+C+D))

Valoarea totală a proiectului: 20.688.226,98 lei

Valoarea totală nerambursabilă: 14.734.349,20 lei

Valoarea totală eligibilă: 15.035.050,20 lei, din care:
– 12.779.792,67 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
– 1.954.556,53 lei finanţare nerambursabilăîn bugetul naţional (13%)
– 300.701,00 lei cofinanțare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova (2%)
Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă): 5.653.176,78 lei.

Grupul țintă al proiectului:

Beneficiari direcţi: 499 persoane angajate ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova (personal medical, auxiliar, tesa, muncitori, deservire); pacienţii tratați în spital, peste 20.000 persoane/an (ex: în anul 2017 – 20.503 persoane, din care femei = 10.063, copii = 4.651 (vârstă 0-14 ani), persoane cu dizabilități – aprox. 20).


Beneficiari indirecţi: locuitorii municipiului Craiova, ai judeţului Dolj și ai celorlalte judeţe componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, fiind singurul spital din regiune pe specialitatea de boli infecțioase și pneumoftiziologie; .Consiliul Local al Municipiului Craiova; aparținătorii pacienţilor tratați în spital.


Perioada de implementare a proiectului: 64 luni, începând cu data de 01.06.2017 până la 30.09.2022.
COD MYSMIS: 123264

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj
www.primariacraiova.ro
e-mail: [email protected] | [email protected]