Asociația Pentru Șanse Egale a finalizat proiectul „Oltenia profesională – abordare holistică pentru competitivitate”

Comunicat de presă: Asociația Pentru Șanse Egale a finalizat proiectul „Oltenia profesională - abordare holistică pentru competitivitate”, POCU/227/3/8/117227 cu rol de creștere a performanțelor din mediile organizaționale și antreprenoriale din Oltenia

Asociația Pentru Șanse Egale din Târgu Jiu anunță finalizarea proiectului „Oltenia profesională – abordare holistică pentru competitivitate”, POCU/227/3/8/117227 cu o valoarea totala de 2.908.377,32 lei, implementat în perioada: 16.05.2018 – 15.06.2019.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea competentelor a 100 de manageri, 30 de angajați din departamentele de resurse umane si 384 de antreprenori care activează in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, în vederea asigurării premiselor necesare pentru consolidarea competitivității economice din Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru a beneficia de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite.

Proiectul s-a adresat persoanelor al căror loc de muncă/activitate se desfășoară în cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, în județele: Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Olt.

Grupul țintă al proiectul:

514 persoane (angajați cu contract individual de munca care asigura managementul strategic; angajați cu contract individual de muncă din departamentele de resurse umane; antreprenori care-și gestionează propriile afaceri) care activează în întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industrie auto și componențe, tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii, construcții, transporturi).

Rezultatele proiectului: 33 cursuri cu certificare națională și internațională organizate, 513 persoane inscrise la cursuri, 500 de persoane certificate, 61 de firme sprijinite pentru realizarea planificării strategice, 19 workshop-uri, 12 seminarii tematice.

Informații suplimentare se pot obține la biroul de implementare a proiectului situat in Târgu Jiu, str. Bulevardul Constantin Brâncuși nr. 15, et. 1, www.http://acces-formare.ro, e-mail [email protected], Telefon: 0722.962.946

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman