Încheiere proiect „Dezvoltarea durabilă a firmei GEKKO & NEKA INVEST SRL“

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă: Încheiere proiect „Dezvoltarea durabilă a firmei GEKKO & NEKA INVEST SRL”

SC GEKKO & NEKA INVEST SRL, cu sediul în Municipiul Tîrgu Jiu, Str. Dumitru Frumuseanu, Nr. 14, Camera 7, Județul Gorj, anunţă încheierea proiectului „Dezvoltarea durabilă a firmei GEKKO & NEKA INVEST SRL” cod SMIS 113095, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.03.2017 (dată semnare contract de finanţare: 07.12.2017).

Data finalizării proiectului: 31.08.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.346.864,53 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fostde 894.428,37 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 760.264,11lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 134.164,26 lei).

Proiectul s-a implementat în Oraș Târgu Cărbunești, Str. Blahniței, Nr. 7D, Județul Gorj.

Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea serviciilor prestate și creșterea competitivității economice a firmei, prin asimilarea progresului tehnologic şi gestionarea în mod eficient a resurselor, încontextul actual al dezvoltării durabile şi în acord cu tendinţele europene.

Proiectul implementat de cătreSC GEKKO & NEKA INVESTSRL are următoarele rezultate: achiziţia de utilaje şi echipamente, achiziţia de servicii de consultanţă, informare şi publicitate, precum şi angajarea a cinci persoane.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea durabilă a zonei; implementarea tehnologiilor competitive în domeniul lucrările de pregătire a terenului; asigură pe termen lung o creştere economică durabilă din punct de vedere al mediului – toate fiind posibile prin utilizarea unor utilaje performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.