Acasă Bani & Afaceri Publireportaj Primăria Craiova angajează 7 inspectori

Primăria Craiova angajează 7 inspectori

-

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Administrare şi Exploatare Stadion, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova – 7 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 23.07.2018, ora 10.00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 21.06.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

  1. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti – inginerie civilă;
  2. Pentru funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent – 5 posturi – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  3. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice: 1 an.

Bibliografiile, atributiile prevăzute în fişele de post, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a autorităţii şi cuprind în mod obligatoriu Constitutia României, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416.235, interior 358, Serviciul Resurse Umane.

www.primariacraiova.ro

 

ȘTIRI VIDEO GdS