Grupul Eco Sud, lider în gestionarea și tratarea deșeurilor, ce deține o cotă de piață de peste 20% în România în acest domeniu, continuă seria investițiilor în protecția mediului și managementul deșeurilor prin construirea Celulei 6 și modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni. Lucrările de modernizare și dezvoltare a Celulei 6 a Depozitului Ecologic Mofleni, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, fac parte din angajamentul asumat de Grupul Eco Sud pentru creșterea standardelor de protecție a mediului și, implicit, a protejării sănătății populației din județul Dolj. „Zona metropolitană Craiova va reprezenta motorul economiei din Oltenia, asigurând locuri de muncă, servicii și va deține rolul de catalizator al creativității și inovării la nivelul întregii zone. Craiova și județul Dolj vor avea parte de schimbări demografice accelerate și estimăm că peste 70% din populația județului va trăi în oraș. Creșterea populației urbane va duce și la schimbări industriale, sociale și urbanistice care vor duce la creșterea consumului de resurse și, în consecință, la o generare rapidă și în cantități mari a tuturor tipurilor de deșeuri, de la deșeuri toxice și nocive până la deșeuri urbane și industriale”, a declarat Conferențiar universitar doctor Radu Bălună, doctor în Științe Economice din cadrul Facultății de Științe Economice Craiova.
„Ca să construim un viitor sigur pentru comunitățile urbane trebuie să fim predictibili. Eco Sud deține soluții pentru gestiunea eficientă a deșeurilor și are viziune în timp, dovadă fiind investițiile în infrastructura ecologică pe care o gestionează, în specializarea personalului și creșterea gradului de reciclare în instalațiile pe care le operează. Un management eficient al deșeurilor depinde însă, în mare parte, de modul în care autoritățile județului înțeleg și promovează aceste shimbări și aceste soluții”, a declarat Directorul General al grupului Eco Sud, Adrian Scarlat.
Ilie Năstase, președintele onorific al Eco Sud SA, a dat asigurări atât craiovenilor, cât și românilor că implicarea sa în acțiuni de protecție a mediului alături de specialiști în domeniul gestiunii deșeurilor va duce la egalarea avantajului ecologic pe care alte națiuni îl au în fața românilor. „Românii și craiovenii merită o viață la fel de curată ca și spaniolii. Eco Sud este o companie care a acordat prioritate investițiilor din domeniul ecologic, iar poziția de lider pe piață este o consecință a acestei decizii și a acestei strategii. Toate aceste acțiuni sinergice duc la protecția sănătății și creșterea calității vieții cetățenilor din zona Craiova și Dolj. Geomembrana, geotextilul, tuburile de drenaj, geocompozitul de la celula ecologică inaugurată la Craiova reprezintă elemente inovative, tehnici noi și de siguranță în exploatarea deșeurilor dar, dincolo de toate acestea, ingredientul de bază în acest succes este echipa noastră”, a spus Ilie Năstase.

Investiții majore în protecția mediului

Cu investiții importante în protecția mediului, Doljul este printre puținele județe din România care dispune de un Depozit Ecologic modern, la standarde europene.
„În Dolj am găsit o echipă profesionistă de funcționari, cu viziune și implicare pentru a identifica soluții moderne și eficiente de gestiune a deșeurilor. Experiența și profesionalismul specialiștilor Eco Sud au reușit să completeze acest demers al administrației și au generat o soluție completă, modernă și eficientă economic în gestionarea deșeurilor din apropierea Craiovei”, a declarat directorul general Adrian Scarlat.

Locuri de muncă!

Prezența Eco Sud SA în Craiova înseamnă și noi locuri de muncă. Compania va crea zeci de locuri de muncă atât pentru personal necalificat, cât și posturi pentru top management.

Eco Sud SA – 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale. Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu rețeaua de clienți și comunitățile în cadrul cărora își desfășoară activitatea și pentru a promova o reducere progresivă a cantităților de deșeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud SA recuperează resurse valoroase și necesare calității vieții.
Compania este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.
„Poziția de lider a Eco Sud este dată de soluțiile inovative pe care le oferim, de satisfacția comunităților în care ne desfășurăm activitatea, de profesionalismul echipei noastre, de dedicarea totală a acestora în proiectele derulate, de spiritul rezistent și de munca responsabilă a tuturor angajaților noștri din ultimii 20 de ani. Acestea sunt valorile Eco Sud și declarația noastră de misiune pe care am implementat-o și în județul Dolj. Experiența ne ajută să găsim soluții de mediu, iar expertiza noastră aduce plus valoare autorităților locale, comunităților și cetățenilor ce ne aleg ca furnizori de servicii de mediu”, a mai spus directorul general, Adrian Scarlat.