Acasă Bani & Afaceri Publireportaj CORE- Corelarea competenţelor şi abilităţilor capitalului uman cu potenţialul local de ocupare...

CORE- Corelarea competenţelor şi abilităţilor capitalului uman cu potenţialul local de ocupare în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est

-

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT  Slatina, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “CORE- Corelarea competentelor şi abilităților capitalului uman cu potențialul local de ocupare în regiunile Sud–Vest Oltenia şi Nord-Vest” în parteneriat cu Asociația Patronilor şi Meseriașilor Cluj ( Partenerul 1) şi Unitatea Administrativ–Teritorială Municipiul Slatina ( Partenerul 2).

Obiectivul general al proiectului îl constituie menținerea unui număr cât mai mare de persoane pe piața muncii prin implementarea de măsuri de ocupare integrate care vizează șomerii, persoanele inactive şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.
Obiectivul vizează implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare prin intermediul a trei Centre de Ocupare situate în localitățile Slatina, Drobeta-Turnu Severin şi Cluj-Napoca. Acest program va include activităţi de informare, consiliere profesională individuală şi de grup, mediere, consiliere psihologică, organizare de burse de locuri de muncă, furnizarea de programe de formare profesională, consultanţă, asistenţă şi formare profesională pentru începerea unei activităţi independente sau pentru inițierea de afaceri.
Grupul țintă este compus din 1.200 de persoane din mediul urban şi rural al Regiunilor Oltenia şi N-V, din care: 850 șomeri, 200 persoane în căutarea unui loc de muncă, 150 persoane inactive.

Proiectul constituie o măsură activă în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice POSDRU 2007–2013 prin faptul că el contribuie într-o manieră directă la creșterea calității resurselor umane şi la minimizarea riscului excluziunii sociale. Proiectul se desfășoară în perioada 7.04.2014-6.10.2015 şi contribuie la promovarea şi implementarea de măsuri active de ocupare pentru persoanele fără un loc de muncă.

ȘTIRI VIDEO GdS