28.6 C
Craiova
miercuri, 19 iunie, 2024

Compliance-ul în business

Asigurarea conformării la cerințele legale aplicabile reprezintă azi o nevoie fundamentală în cadrul activității oricărei companii, indiferent de dimensiunea sau domeniul său de activitate.

În contextul actual, caracterizat prin complexitatea și dinamica constantă a (supra)normării legislative, rolul consultanților devine crucial în prevenirea incidenței potențialelor riscuri legale și asigurarea securității prin hățișul legislativ actual.

Consultanța în această materie, denumită în jargonul juridic compliance, reprezintă una din activitățile esențiale spre care translatează și avocatura. Primordial, serviciile de compliance contribuie semnificativ la identificarea și interpretarea corectă a legislației în vigoare, bază de la care pornește implementarea adecvată a normelor la nivelul companiilor. Legislația, fiind în permanentă schimbare și adesea marcată de un grad ridicat de complexitate, reclamă din partea destinatarului normei juridice o înțelegere profundă și în acord cu industria căreia i se aplică. Avocații, prin formarea specifică și prin experiența acumulată, generează opinii și interpretări autorizate, având rol de orientare a companiilor în aplicarea corectă a cadrului legislativ, adevărat scut împotriva erorilor involuntare la care sunt expuși agenții economici și care, din ce în ce mai des, generează consecințe severe, precum amenzi substanțiale sau, chiar mai grav, suspendarea sau pierderea autorizațiilor de operare.

Mai mult, asistența legală este absolut esențială în procesul de due diligence, permițând companiilor să identifice și să evalueze riscurile legale asociate diverselor operațiuni sau tranzacții. Avocații joacă un rol crucial în analiza contractelor, autorizațiilor și altor documente juridice, asigurându-se că acestea sunt în concordanță cu reglementarea aplicabilă și că drepturile și obligațiile părților sunt clar definite și protejate. Consacrată inclusiv legislative, diligența este o obligație proprie a profesionistului nu doar în relația sa cu autoritățile statale, cât și în raporturile juridice de drept privat, având utilitatea incontestabilă a preîntâmpinării apariției litigiilor, precum și a simplificării rezolvării acestora în cazul în care totuși survin.

De asemenea, din activitatea de compliance derivă și rolul preventiv al avocatului, care se manifestă și în procesul de conformare continuă, oferind consultanță privind modificările legislative și impactul acestora asupra operațiunilor companiei. Elaborarea și revizuirea politicilor interne ale companiilor, așa-zisele by-laws, reprezintă o nevoie permanentă a companiilor pentru a se asigura că acestea rămân în concordanță cu evoluția legislativă. Acest lucru este cu atât mai important în domenii de strictă reglementare, cum ar fi prevenirea spălării banilor, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, fiscalitatea, sănătatea și siguranța la locul de muncă sau în sectorul medical, unde nerespectarea legislației poate avea consecințe devastatoare.

Expertiza acumulată în etapa de compliance face de cele mai multe ori diferența între pierderea sau câștigarea unui litigiu, aceasta fiind condiție esențială în elaborarea de strategii juridice eficiente, de a elabora, propune și negocia tranzacții favorabile și de a apăra drepturile și interesele companiei într-o manieră profesionistă.

Nu în ultimul rând, în contextul globalizării, companiile se confruntă frecvent cu provocări legale transfrontaliere, care necesită o cunoaștere aprofundată a legislației internaționale și a practicilor juridice din diferite jurisdicții. Expertiza avocaților specializați în drept internațional în conjuncție cu cea a celor specializați în legislația națională constituie o bază de plecare ce asigurând conformitatea operațiunilor internaționale și protejează compania în fața potențialelor riscurilor legale la nivel global.

În concluzie, utilitatea serviciilor avocatiale în asigurarea conformării companiilor la dispozițiile legale este incontestabilă. Fără acest suport juridic, companiile se expun în permanență unor riscuri legale semnificative, cu potential prejudiciabil atât sub aspect financiar, cât și reputațional.

Într-o lume a afacerilor din ce în ce mai reglementată și interconectată, serviciile avocatiale de compliance se dovedesc a fi nu doar un scut protector, ci și un instrument strategic esențial în atingerea și menținerea succesului pe termen lung.

De avocat Răzvan-Florentin Socoteanu

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS