0.6 C
Craiova
vineri, 1 decembrie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriValorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic

Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic


Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar, se află azi la finalul implementării proiectului “Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turisic” (cod SMIS 116171), derulat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de invesiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea durabilă a monumentului istoric de importanță locală Casa Dianu din municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate. Rezultatele proiectului vizează, pe de o parte, reabilitarea monumentului istoric și, pe de altă parte, creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, de la 55 – înainte de intervenție, la 120 la finalul proiectului și 1.200 în primul an de sustenabilitate.

Rezultatele proiectului vor avea ca impact generarea premiselor pentru promovarea pe termen lung a unor forme alternative de activitate muzeală și implicit culturală, lăsând deschise posibilitățile de lansare la noi dimensiuni a dinamicii modernizării județului.

Prin readucerea la viață, punerea în valoare și oferirea Casei Dianu publicului larg, proiectul adaugă un nou reper – de mare
însemnătate culturală și arhitecturală, pe harta turistică a județului Dolj și a orașului Craiova, contribuind astfel la dezvoltarea locală prin creșterea numărului de vizitatori în zonă și a activităților economice conexe. Muzeul Cărții și Exilului Românesc cuprinde colecții donate de personalități emblematice ale istoriei locale recente – importanți intelectuali, scriitori și oameni de știință români, din țară și din exil, sau colecții donate de moștenitorii acestora. Prin generozitatea lor, noul muzeu are peste 30 astfel de colecții care se adaugă la patrimoniul cultural național. Așadar, muzeul va reprezenta un punct de atracție atât prin specificul și valoarea patrimoniului cultural expus, cât și prin frumusețea și eleganța detaliilor arhitecturale ale clădirii reabilitate, care și-a recăpătat, prin acest proiect, strălucirea de odinioară.

Proiectul a demarat la 16.08.2016, iar contractul de finanțare a fost semnat la 29.06.2017 cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Organismul Intermediar al POR – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Data de finalizare a proiectului este 31 octombrie 2023, iar valoarea totală a proiectului a fost de 22.766.058,79 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) și de la Guvernul României a fost de 19.918.290,08 lei. Din această sumă, contribuția europeană prin FEDR a fost de 17.276.067,95 lei.
Sfârșitul lunii în curs cuprinde o serie de evenimente prilejuite de finalizarea proiectului, urmând ca, în perioada imediat următoare, Muzeul Cărții și Exilului Românesc să fie deschis publicului pentru vizitare.
Persoană de contact – Manager proiect
Dna. Daniela Băluță, Tel./Fax: 0251.408.225 / e-mail: [email protected].

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS