2.8 C
Craiova
sâmbătă, 9 decembrie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriÎncheiere proiect “Investiții ale firmei SC INNOTEK GROUP SRL”

Încheiere proiect “Investiții ale firmei SC INNOTEK GROUP SRL”


INNOTEK GROUP SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, Strada Burebista, Nr. 3, Județul Dolj, anunță încheierea
proiectului “Investiții ale firmei SC INNOTEK GROUP SRL”, cod SMIS 159777, în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Data începerii proiectului: 08.02.2023.
Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.102.587,48 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost
2.447.329,50 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR/FC/FSE/ILMT fiind de 2.050.029,69 lei, iar
valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 397.299,81 lei).
Proiectul s-a implementat în Comuna Rojiște (fosta com. Bratovoiești, sat Rojiște), tarlaua 197, parcela 1, nr.
cadastral 30012, 30012-C1, Județul Dolj.

Obiectiv general proiect: „Investiţii ale firmei SC INNOTEK GROUP SRL”

Obiectivul general al proiectului “Investiții ale firmei SC INNOTEK GROUP SRL” l-a constituit refacerea
capacității de reziliență a firmei prin obținerea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru investiții
în retehnologizare în cadrul codului CAEN 3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Achiziția de bunuri și servicii:
 • Macara mobilă cu braț telescopic – 1 buc;
 • Rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități – 1 buc;
 • Servicii de consultanță pentru scrierea proiectului – 1 buc;
 • Servicii de consultanță management de proiect -1 buc;
 • Servicii de consultanță achiziții-1 buc;
 • Servicii de informare și publicitate – 1 buc (comunicat de presă derulare proiect (1 buc.), afiș A3 (1 buc.),
  placă permanentă (1 buc.), autocolante (1 buc.), comunicat de presă încheiere proiect (1 buc.));
 • Servicii de audit de mediu – 1 buc;
 • Servicii de audit financiar – 1 buc.

2.Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15% față de nivelul aferent anului
2020.
Proiectul implementat de către INNOTEK GROUP SRL are următoarele rezultate: achiziția de bunuri și servicii,
respectiv (macara mobilă cu braț telescopic – 1 buc; rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități – 1 buc;

servicii de consultanță pentru scrierea proiectului – 1 buc; servicii de consultanță management de proiect -1
buc; servicii de consultanță achiziții-1 buc; servicii de informare și publicitate – 1 buc (comunicat de presă
derulare proiect (1 buc.), afiș A3 (1 buc.), placă permanentă (1 buc.), autocolante ( 1 buc.), comunicat de
presă încheiere proiect (1 buc.)); servicii de audit de mediu – 1 buc; servicii de audit financiar – 1 buc.).

De asemenea, în anul 3 de sustenabilitate, productivitatea muncii va crește cu minim 15% față de nivelul
aferent anului 2020.
Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: dezvoltarea durabilă a zonei;
creșterea eficienței economice; protejarea mediului; creșterea economică durabilă din punct de vedere al
mediului.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

INNOTEK GROUP SRL
Date de contact:
Persoana de contact: BUȘE GABRIELA-ALINA – Administrator
Telefon: 0735874777
Email: [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS