9.7 C
Craiova
sâmbătă, 16 octombrie, 2021
Știri de ultima orăBani & AfaceriCum alegeți furnizorul de energie cu prețul cel mai bun

Cum alegeți furnizorul de energie cu prețul cel mai bun

Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic) “să uzeze de dreptul de eligibilitate. Adică furnizorul de energieși să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum”, informează ANRE pe pagina de internet www.anre.ro. Astfel, în cazul în care optează pentru furnizarea negociată a energiei electrice consumatorul casnic de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, negociind cu acesta atât prețul, cât și clauzele contractului de furnizare. 


Ce se întâmplă dacă nu ați semnat un nou contract până la 31.12.2020


Potrivit precizărilor făcute de ANRE, cine nu a semnat un nou contract de furnizare a energiei În situaţia în care clientul casnic nu a încheiat un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal cu un alt furnizor de ultimă instanță, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat. Astfel, şi după data de 1 ianuarie 2021 furnizorul era obligat să furnizeze energia până la data încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal cu un alt furnizor de ultimă instanță.

Furnizarea energiei electrice pentru clienţii casnici care nu aleg un alt furnizor se va face în baza contractului reglementat de furnizare a energiei electrice în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual. “Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat după respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021”, explică ANRE. 

Cum se poate schimba furnizorul de energie


Pe site-ul ANRE sunt detaliate etapele procesului de schimbare a furnizorului. Iată care sunt acestea. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zona geografică de deservire. Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată la pagină de internet www.anre.ro. Se afla la secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrică/Furnizare către consumatori. 

Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou anumite date. Acestea sunt următoarele: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la dată notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare. 

După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de Notificare este prevăzut în anexa la procedura. La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. 


Atenție la consumurile estimate!


Unii consumatori din țară care și-au schimbat furnizorul au primit consumuri estimate uriașe. Acestea erau de 3-4 ori mai mari decât consumul real.

“Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR (operatorul de rețea) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată”, precizează ANRE.

Cu toate că ANRE nu încurajează citirea contorului, unii specialiști susțin că atunci când trec de la un furnizor la altul, consumatorii să solicite citirea indexului. Pe parcursul derulării unui contract, pentru a evita estimările nerealiste, cel mai bine este că clientul să citească indexul contorului. Acest lucru este bine de analizat și de consumatorii ale căror facturi sunt eliberate o dată la trei luni. Pe două dintre luni, consumul trecut pe factură este cel estimat. Apoi, se face regularizarea. Cel mai bine este să transmită indexul autocitit, luna de luna. Astfel nu se mai pot face estimări nerealiste.


Cum alegem oferta de energie electrică cea mai convenabilă


Furnizorii de energie i-au bombardat pe clienți cu oferte de furnizare a energiei. Unele oferte de preț sunt valabile șase luni (de regulă, până în iulie 2021). Altele sunt valabile un an sau pot fi oferte pe perioadă nedeterminată. La contractele pe 6 luni sau un an, dacă la împlinirea termenului, prețul energiei crește la respectivul furnizor, va puteți alege altul care oferă prețuri mai mici.Furnizorii le prezintă clienților oferte variate de prețuri. Unii furnizori oferă un preț mai mare celor cu un consum lunar sub 150 dekWh/luna. Prețul scade pentru cei care au un consum de peste 150 kWh.

Consumatorii casnici își pot face calculul, în funcție de consumul lunar actual. Astfel pot decide ce oferta li se potrivește mai bine, conform consumului efectiv realizat lunar. Pe site-ul ANRE există un comparator de oferte-tip de furnizare a energiei electrice. Funcționează ca o aplicație care poate fi descărcată pe telefon. Cei interesați pot află oferte comparative de preț. Persoanele interesate de oferte trebuie să vadă și tariful de distribuție. Unii furnizori îl includ în preț, alții îl trec separat. Unii furnizori percep și un abonament lunar, alții nu percep abonament.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SHOPPING JUNIOR...

SC SHOPPING JUNIOR SRL, în calitate de Beneficiar, anunță...

ȘTIRI GdS