15.9 C
Craiova
vineri, 2 iunie, 2023
Știri de ultima orăBani & AfaceriDeclaraţia care poate închide firmele, dacă nu este depusă la timp

Declaraţia care poate închide firmele, dacă nu este depusă la timp

Noua legislaţie privind combaterea spălării banilor obligă toate firmele să îşi declare la Registrul Comerţului "beneficiarii reali" ai afacerii. Adică persoanele care se află în spatele firmelor şi beneficiază în mod real de avantajele afacerii şi de banii acesteia. Firmele care nu depun sancţiunea riscă dizolvarea.

Directorul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) Dolj, Oana Dincă, a făcut un apel la mediul de afaceri doljean, în cadrul Galei Topul Firmelor, care a avut loc joi seara în Craiova. Şefa ORC Dolj a menţionat că firmele au obligativitatea depunerii unei declaraţii din care să rezulte beneficiarii reali ai firmelor. Declaraţia privind beneficiarii reali se depune până la mijlocul anului viitor.

„Legea 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată anul acesta, prevede ca toate firmele să depună o declaraţie la Registrul Comerţului privind beneficiarii reali ai societăţii. Este foarte importantă depunerea acestei declaraţii până în iulie 2020. Sancţiunea pentru nedepunerea declaraţiei poate fi dizolvarea societăţii”, a precizat Oana Dincă, la Gala Topul Firmelor.

La eveniment au luat parte circa 150 de reprezentanţi ai mediului de afaceri din Dolj.

Directorul ORC Dolj, Oana Dincă, a avertizat firmele că trebuie să depună Declaraţia privind beneficiarii reali ai afacerilor (Foto: Claudiu Tudor)


Directoarea Oficiului Registrului Comerţului Dolj a precizat că tot Legea 129/2019 prevede acelaşi termen pentru societăţile pe acţiuni. Deţinătorii de acţiuni la purtător trebuie să le transforme în acţiuni nominative până în vara anului viitor.

Cine sunt beneficiarii reali ai unei firme

În accepţiunea Legii, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă firma. De asemenea, beneficiarul real ai unei societăţi poate fi persoana fizică în numele căreia „se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate”.


Legea prevede că depune declaraţia „persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii (…)”.

Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune. Sau mai poate fi considerată participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

Cine depune declaraţia privind beneficiarii reali

Declaraţia cu pricina trebuie depusă de toate firmele care au obligaţia înregistrării în Registrul Comerţului. Excepţie fac regiile autonome, companiile naţionale şi firmele cu capital integral de stat.


Formularul trebuie depus de reprezentanţii societăţii. Aceştia pot fi administratorii şi/sau asociaţii şi acţionarii. Intenţia legiuitorului este aceea de a scoate la iveală beneficiarii finali ai unor tranzacţii ai firmei. În special, se urmăreşte scoaterea la iveală a beneficiarilor în cazul firmelor la care deţin participaţii alte firme. De exemplu, dacă într-o firmă există mai mulţi asociaţi persoane fizice, dar şi o persoanp juridică, atunci declaraţia o depun reprezentanţii acelei firme.


Formularul se încheie fie la notar, fie în faţa unui reprezentant al Registrului Comerţului. Apoi poate fi depus la ORC Dolj sau încărcat online pe platforma Registrului Comerţului. Declaraţia a fost postată pe site-ul ONRC.

Nu depui declaraţia privind beneficiarii reali, primeşti amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei

Potrivit art. 57 din legea 129/2019 nedepunerea declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Amenda o percepe Oficiul de Combatere a Spălării Banilor.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică Oficiului Registrului Comerțului. În acest proces-verbal este consemnat faptul că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății.

Dizolvarea se poate face după ce Registrul Comerţului constată că nu a fost depusă la termen declaraţia privind beneficiarii reali.

Tranzacţiile de peste 10.000 de euro se raportează la Oficiul Combaterii Spălării Banilor

În altă ordine de idei, potrivit Legii 129/2019, anumite tranzacţii se raportează obligatoriu la Oficiul Combaterii Spălării Banilor. La art. 7 se prevede: „(1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.


(2) În situația în care tranzacțiile prevăzute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei instituții de credit sau financiare, obligația de raportare revine acesteia, cu excepția operațiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5)”.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS