Acasă Bani & Afaceri „Amplasare firma, igienizare și dotare spații de învățământ”, SMIS 119863

„Amplasare firma, igienizare și dotare spații de învățământ”, SMIS 119863

-

Numele beneficiarului: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia”
Valoarea totală a proiectului: 10.642.418,96  lei.
Valoarea finanțării nerambursabile: 10.642.418,96 lei, din care 9.046.056,12 lei – FEDR și 1.596.362,84 lei – Bugetul Național.
Contract de finanțare: 3678/ 07.02.2019
Codul MySMIS: 119863

Perioada de implementare: 22 de luni, respectiv între dată de 01.02.2018 și dată 30.11.2019.

Locația de implementare a proiectului: Municipiul Craiova,  Bld. 1 Mai, nr. 66, jud. Dolj

Obiectivul general al proiectului:   Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, prin achiziționarea de simulatoare și echipamente performanțe în vederea dezvoltării Centrului de simulare aplicată  în medicină.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Igienizarea unor spații existente și amplasarea unei firme pentru identificarea Centrului de simulare aplicată în medicină;

2. Achiziționarea, până la sfârșitul perioadei de implementare, a 90 echipamente didactice (dotări medicale, simulatoare și manechine didactice) ce vor fi dedicate desfășurării activităților practice din cadrul procesului de învățământ;

3. Achiziționarea, până la sfârșitul perioadei de implementare, a 388 elemente de mobilier, ce vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților practice și teoretice;

4. Implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de: servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanțare și a Documentației tehnice (DALI), servicii de management de proiect, servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de informare și publicitate și servicii de audit.

Rezultatele proiectului:

  1. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 90 echipamente didactice (dotări medicale, simulatoare și manechine didactice), 388 elemente de mobilier, au fost igienizate spațiile existente și a fost amplasată o firma luminoasă pentru identificarea Centrului de simulare aplicată în medicină.
  2. Au fost încheiate următoarele contracte:  1 contract de prestări servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanțare și a Documentației tehnice (DALI), 1 contract de prestări servicii de management de proiect, 1 contract de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, 1 contract de prestări servicii de informare și publicitate și 1 contract de prestări servicii de audit.

Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus menționat s-a dezvoltat infrastructură educațională a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, ceea ce a dus la creșterea calității procesului de învățământ, prin utilizarea celor mai noi tehnologii din domeniu, fapt ce a condus la sporirea interesului elevilor din anii terminali pentru programele educaționale oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Învățarea prin simulare medicală a oferit studenților oportunitatea de a se antrena procedural și de a-și perfecționa abilitățile practice, fapt ce va conduce  la îmbunătățirea rezultatelor acestora.

Astfel, acest proiect are un impact important atât asupra creșterii cererii pentru serviciile educaționale oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, cât și asupra îmbunătățirii performanțelor studenților.

Date de contact:

Persoană de contact: CARAGEA MIHAI ONALACHE, funcție DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Tel/fax/email: 0723207593 / 0351443561/ [email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS