Acasă Bani & Afaceri MFP stabilește regulile de înregistrare a bacșisului

MFP stabilește regulile de înregistrare a bacșisului

-

Ministerul Finanțelor Publice legiferează conținutul economic al bacșișului în domeniul restaurantelor și barurilor și stabileşte stabilește regulile fiscale și contabile de înregistrare a acestuia.

Proiectul de act normativ cuprinde urmãtoarele reglementãri:

Instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activitãți de servire a bãuturilor, indiferent de modalitatea de platã a acestuia (card/numerar/substitute de numerar).

Evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrãrile la domiciliu. Se interzice condiționarea, sub orice formã, a livrãrilor de bunuri sau a prestãrilor de servicii de acordarea bacșișului.

Clientul primeşte nota de plată

Se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului o notã de platã, în prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de platã va conține rubrici destinate alegerii de cãtre client, a nivelului bacșișului pe care acesta dorește sã îl ofere. Nivelul bacșișului oferit de client poate varia între 0% și 15%.

Se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului, integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct.

În situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de platã și se emite facturã, bacșișul se evidențiazã distinct pe aceasta.

Bacşişul se introduce pe casa de marcat

Se lasã la opțiunea operatorului economic, posibilitatea marcãrii bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscutã de cãtre emitentul bonului fiscal.

Bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formã de articol, cu denumirea „bacșiș”.

Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la sursã la momentul acordãrii veniturilor de cãtre plãtitorii de venituri.

Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurãri sociale.
Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.

ȘTIRI VIDEO GdS