Acasă Bani & Afaceri Ce se întâmplă când faci afaceri cu firme inactive fiscal

Ce se întâmplă când faci afaceri cu firme inactive fiscal

-

Ai firmă, dar ți-a expirat dovada sediului social? Atunci te poți trezi cu firma declarată de Fisc inactivă fiscal și nu prea mai poți să faci afaceri în condiții normale. Peste 20.000 de firme din Oltenia sunt inactive fiscal în 2018, iar cele mai multe dintre ele au ajuns în starea respectivă ca urmare a faptului că nu și-au depus la termen declarațiile fiscale obligatorii, timp de jumătate de an. Iată la ce riscuri se expun firmele care fac afaceri cu societăți inactive fiscal.

La nivelul celor cinci județe ale Olteniei, la 30 iunie 2018 existau 22.655 de firme inactive fiscal, în creștere față aceeași dată a anului trecut, când erau inactive fiscal 21.578 de firme în toată regiunea. Cele mai multe firme inactive au fost declarate în Dolj, unde existau la aceeași dată 12.403 entități economice inactive fiscal, în creștere față de anul trecut, când erau inactive 11.349 de firme, la aceeași dată analizată. În Dolj existau circa 25.000 de firme active, ceea ce arată că numărul de firme inactive este destul de mare, raportat la numărul celor care pot face afaceri legale, în sensul că au cod valid de TVA și nu sunt inactive.
După modificarea legis-lației fiscale, dacă o firmă nu își depune declarațiile la ANAF timp de șase luni, atunci Fiscul declară acea firmă inactivă fiscal, respectiv i se ridică codul activ de TVA, adică firma nu mai are dreptul să își deducă TVA sau să vândă cu TVA. Societățile inactive se găsesc într-un Registru special al ANAF, care este public și poate fi consultat pe site-ul instituției, www.anaf.ro, putând fi găsit chiar pe pagina principală.

De ce devin firmele inactive fiscal

Potrivit Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova, motivele cel mai des întâlnite pentru care organul fiscal declară firmele inactive fiscal sunt: neîndeplinirea obligaţiilor declarative prevăzute de lege pe parcursul unui semestru calendaristic; expirarea duratei deţinerii spaţiului cu destinaţie de sediu social; inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerţului.
De ceva vreme încoace, însă, orice firmă poate să devină inactivă fiscal dacă dovada închirierii sediului social sau dovada utilizării printr-un contract de comodat al spațiului unde este sediul social a expirat. Și unde e lege nu este tocmeală! La nivelul regiunii Oltenia, anul acesta, la finele lunii iunie, existau 1.458 de firme declarate ca inactive de către Fisc din cauză că le-a expirat sediul social. Unele firme aveau nevoie de un spațiu doar pentru a declara acolo sediul social, astfel că încheiau cu proprietarul contract de închiriere sau contract de comodat pe doar șase luni. Cei cu rele intenții, după ce făceau afaceri câteva luni, trăgeau țepe de TVA la stat și dispăreau fără urmă. Alte firme neglijează pur și simplu prelungirea valabilității sediului social și, deși au activitate în regulă, se trezesc declarate inactive fiscal.

Atenție la firmele inactive fiscal!

Riscurile unei firme de a avea relații comerciale cu o firmă inactivă fiscal sunt destul de mari, cel mai important fiind faptul că nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepțiile prevăzute de lege. Acum, pot să își deducă TVA doar cei care fac achiziții de la firme aflate în insolvență sau faliment. În Codul fiscal sunt prevăzute aceste aspecte la articolul 11, aliniatele (7) și (9). Astfel, articolul 11, alin. (7) prevede că „beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare“.
Iată cum trebuie să procedeze firmele, în astfel de situații. „În cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/ prestatorului, beneficiarii care au achiziționat bunuri și/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (6), prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior. În situația în care inactivitatea și reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, beneficiarul va lua în calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând cu trimestrul reactivării furnizorului“, informează DGRFP Craiova, într-un răspuns transmis redacției, la solicitarea GdS.

Când redevine o firmă activă fiscal

Dacă în Oltenia existau 22.655 de firme inactive fiscal la data de 30 iunie, la aceeași dată, numărul celor reactivate pe toată regiunea abia a ajuns la 1.008 firme. Firmele pot fi reactivate după ce remediază disfuncționalitățile pentru care au fost declarate inactive, adică după ce redevine legal sediul social, respectiv după ce firma își depune declarațiile fiscale restante.
Reactivarea fiscală a unei firme este anunțată tot public, pe site-ul ANAF, în Registrul firmelor reactivate. Este suficient să dați o căutare după Codul Unic de Identificare (CUI) a firmei.

ȘTIRI VIDEO GdS