17 C
Craiova
luni, 20 mai, 2024
Știri de ultima orăActualitateAdministratieScandal pentru paza stadionului de atletism

Scandal pentru paza stadionului de atletism

Paza stadionului de atletism din Craiova a ajuns motiv de dispută între firmele care asigură astfel de servicii. Procedura de achiziţie a serviciilor de pază a ajuns pe masa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

De paza acestui obiectiv s-a ocupat ultima dată firma Fort Security, care a obţinut contractul în februarie, în urma unei licitaţii. Primăria Craiova a mers pe varianta cumpărării directe a serviciilor de pază la „Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism cu capacitatea de peste 5.000 locuri“ şi a acceptat oferta Fort Security de 13,95 lei/oră (fără TVA). Pentru 64 de zile de contract, municipalitatea urma să plătească suma de 21.427,20 lei (fără TVA) pentru paza non stop a stadionului de atletism. Asta după ce oferta iniţială a celor de la Fort Security, înaintată în ianuarie, nu a fost acceptată de primărie. E drept că prima ofertă depăşea 29.000 de lei, fără TVA.

După expirarea termenului din contract, Primăria Craiova a lansat din nou procedura de achiziţie publică a serviciilor de pază a stadionului de atletism. A mers tot pe varianta achiziţiei directe, a postat anunţul în data de 22 aprilie şi a dat tot un termen de cinci zile pentru primirea ofertelor. Valoarea estimată a achiziţiei a fost aceeaşi cu cea din contractul precedent: 13,95 lei/oră (fără TVA). Durata de prestare a serviciilor: de la data semnării contractului până la 31 iulie 2021.

Un singur post de pază

Municipalitatea susţine că pentru paza permanentă a stadionului de atletism şi a bunurilor materiale din incinta lui este nevoie de un singur post. „Se va crea un dispozitiv compus dintr-un singur post permanent de pază, neînarmat, mobil, cu executarea serviciului în tot perimetrul obiectivului, 7 zile pe săptămână cu program de 24 de ore / zi“, se precizează în caietul de sarcini.

Asta ar însemna că pentru paza non stop a stadionului de atletism ar fi nevoie zilnic de trei oameni, care să lucreze în ture de 8 ore. De data asta, atribuirea contractului nu a mai avut loc, pentru că a apărut o contestaţie.

Paza stadionului de atletism. Tariful orar/agent de pază, contestat

În ultima zi de primire a ofertelor, Primăria Craiova s-a trezit cu o contestaţie formulată împotriva procedurii de achiziţie. Una dintre firmele participante la licitaţie a solicitat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) anularea procedurii pe motiv că „încalcă principiul liberei concurenţe şi al utilizării eficiente a fondurilor publice“. Mai exact, firma a contestat tariful orar/agent de pază de 13,95 lei.

„Înţelegem să contestăm valoarea estimată de 13,95 lei, reprezentând tariful orar/agent de pază, având ca efect încălcarea principiului liberei concurenţe, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant. Valoarea estimată constituie un reper care produce efecte juridice şi autoritatea este ţinută de lege să aprecieze valoarea contractului luând în considerare toate costurile pe care aceasta le presupune şi pe care, ulterior, le va suporta chiar ea prin plăţile către prestator, iar ofertanţii sunt nevoiţi să se raporteze la valoarea estimată, întrucât propunerea unui preţ al ofertei cu depăşirea acesteia poate avea drept consecinţă respingerea ofertei“, se arată în contestaţia depusă la CNSC.

Firma contestatoare susţine că tariful corect ar fi de 16,90 lei/oră

În continuare, firma contestatoare a prezentat o formulă de calcul care „trebuie să stea la baza oricărei firme de pază în vederea calculării tarifului orar pentru prestarea serviciilor de pază“. Astfel, socotind salariul de bază din 2021, sporul de noapte, sporul de week-end, orele suplimentare, concediul de odihnă, adăugând şi contribuţia asiguratorie, cheltuielile cu echipamentele, alte cheltuieli, plus profitul, firma a ajuns la un tarif total orar de pază/agent de 16,90 lei. „Faţă de toate considerentele de fapt şi de drept prezentate, vă solicităm admiterea contestaţiei formulate şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi anularea procedurii“, solicită firma de pază. Aceasta mai susţine că „a solicitat clarificările în timp util şi răspunsul autorităţii contractante a fost postat în afara programului de lucru“.

La solicitarea de clarificare la care face referire firma, în care a expus aceleaşi aspecte ca şi în contestaţia adresată CNSC, Primăria Craiova a răspuns scurt: „la stabilirea tarifului orar, autoritatea contractantă s-a raportat la tariful orar practicat în cadrul unui contract similar, având ca obiect servicii de pază pentru stadionul de atletism“. Cu alte cuvinte, municipalitatea a mers pe aceeaşi valoare ca în contractul de pază anterior derulat de Fort Security: 13,95 lei/oră (fără TVA).

Reamintim că dispute aprise au fost, în 2018, şi pentru paza stadionului „Ion Oblemenco“, obiectivul de 55 de milioane de euro din patrimoniul Craiovei. După inaugurarea arenei, mai multe firme s-au luptat pentru obţinerea contractului privind paza acestui obiectiv. Până la urmă, a ieşit aşa cum alesese primăria. Firma Protect NPG Pază SRL a fost cea care a preluat paza stadionului de fotbal în baza unui acord-cadru, după ce instanța a respins definitiv, ca nefondat, recursul făcut de o altă firmă participantă la licitație, care a contestat procedura de atribuire.

Paza stadionului de atletism. Ce obligaţii are firma de pază

Firma care asigură paza stadionului de atletism din Craiova trebuie să protejeze obiectivul împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive şi împotriva furturilor, distrugerilor şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale. Agenţii de pază mai trebuie să detecteze substanţele, armele sau materialele de orice natură care pot provoca o pagubă. Dacă este vorba de infracţiuni flagrante, ei va trebui să oprească şi să predea Poliţiei pe făptuitor, precum şi bunurile care fac obiectul infracţiunii sau altor fapte ilicite. De asemenea, în caz de avarii la reţelele edilitare din perimetrul obiectivelor păzite, agentul este obligat să anunţe de urgenţă persoanele în drept să ia măsuri.

„Pe lângă activitatea de pază cu efective umane, prestatorul se obligă să asigure şi intervenţia rapidă, cu un echipaj de intervenţie, la solicitarea agentului aflat în postul de pază şi care trebuie să aibă un timp de intervenţie de maxim 10 minute pe timp de zi şi de maxim 7 minute pe timp de noapte“, se mai solicită prin caietul de sarcini. Tot la obligaţiile firmei de pază apare şi aceea că prestatorul trebuie să garanteze pentru producerea unor pagube (furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului, valorile de despăgubire fiind cele actuale de pe piaţă, a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS