15.1 C
Craiova
marți, 21 mai, 2024
Știri de ultima orăActualitateAdministratieS-a anulat anularea! Autobuzele electrice vin de la BMC?

S-a anulat anularea! Autobuzele electrice vin de la BMC?

Primăria Craiova a anulat în februarie procedura de achiziţie a celor 30 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri destinate transportului public în comun. Cu toate că primise şase oferte, municipalitatea a anulat licitaţia întrucât „se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de revizuire a caietului de sarcini“. Asta după ce respinsese din start cinci dintre oferte, în etapa de evaluare tehnică. Primăria a mers pe vorba românească „după ce te arzi cu ciorba sufli şi în iaurt“, susţinând că s-a temut de o eventuală corecţie financiară din partea UE, aşa cum păţise la achiziţia celor 16 autobuze electrice articulate furnizate de Solaris. Craiova a fost penalizată cu 5% din valoarea finanţării europene pentru respectivul contract, adică echivalentul a circa 780.000 de euro, pentru „încălcarea unor dispoziţii în materia achiziţiilor publice“. Singurul producător rămas în cursă, BMC Truck&Bus, a contestat însă decizia primăriei, iar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor i-a dat dreptate. CNSC a dispus „anularea deciziei de anulare a procedurii“. Cu alte cuvinte, licitaţia trebuie să continue, iar oferta turcilor de la BMC să fie supusă evaluării. Va avea Craiova şi autobuze electrice de la BMC, după cele 38 de autobuze Diesel Euro 6?

S-a anulat anularea! Lovitură de teatru la licitaţia privind furnizare celor 30 de autobuze electrice destinate transportului public în comun din Craiova. Primăria este obligată să continue procedura de achiziţie, după ce a anulat-o invocând „abateri grave de la prevederile legislative“.

Concret, municipalitatea a considerat că trebuie să anuleze licitaţia pentru că nu putea să elimine din mers o cerinţă din caietul de sarcini, fără a încălca legislaţia în materia achiziţiilor publice. Asta s-a întâmplat în data de 24 februarie, la două zile după ce comisia de evaluare respinsese cinci din cele şase oferte primite, în etapa de evaluare tehnică. La licitaţia pentru cele 30 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri, la pachet cu 30 de staţii de încărcare lentă şi șapte staţii de încărcare rapidă, se înscriseseră şase producători: cinci din Turcia – Anadolu Automobil, BMC Truck&Bus, Asocierea Bozankaya Otomotiv cu Sileo GmbH (firmă din Germania), Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret şi Temsa Ulasim Araclari San Tic, plus Solaris Bus & Coach (Polonia).

Contractul avea o valoare estimată de 77.568.706 lei, fără TVA (aproape 92 milioane de lei cu TVA), iar municipalitatea a mai rămas doar cu oferta celor de la BMC Truck&Bus înainte de a anula licitaţia. Motivul invocat: imposibilitatea de a adopta măsuri de revizuire a documentaţiei de atribuire. Cum a ajuns Primăria Craiova la această concluzie? A mers pe vorba românească „după ce te arzi cu ciorba sufli şi în iaurt“. 

Primăria Craiova, penalizată de UE la achiziţia celor 16 autobuze electrice

Până să demareze licitaţia pentru cele 30 de autobuze electrice, Primăria Craiova a semnat cu polonezii de la Solaris contractul de achiziţie a 16 autobuze electrice articulate în valoare de 76.004.854,72 lei (fonduri europene). Autoritatea de Management al Programului Operaţional Regional a verificat însă achiziţia şi a reţinut că specificaţia din caietul de sarcini „Originea şi producătorul subansamblelor, agregatelor şi echipamentelor din dotarea autobuzelor electrice se vor păstra pentru întregul lot de autobuze livrat“ reprezintă „o neconformitate faţă de prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice“. Aşa că a penalizat primăria prin aplicarea unei corecţii financiare de 5%, adică echivalentul a circa 780.000 de euro.

De teamă să nu se trezească cu o nouă corecţie financiară, care de data asta putea ajunge la un milion de euro având în vedere valoarea mai mare a proiectului, municipalitatea a anulat licitaţia pentru cele 30 de autobuze electrice. De ce? Pentru că cerinţa din caietul de sarcini pentru care fusese penalizată la prima licitaţie se regăsea şi la cea de-a doua licitaţie. Cel puţin asta a susţinut primăria.

„Având în vedere că şi această procedură de atribuire va fi supusă verificării AM-POR după finalizare, iar precizarea din caietul de sarcini reprezintă o neconformitate care va conduce la aplicarea unei corecţii financiare, se propune anularea procedurii de atribuire în vederea revizuirii caietului de sarcini în sensul eliminării solicitării «Originea şi producătorul subansamblelor, agregatelor şi echipamentelor din dotarea autobuzelor electrice se vor păstra pentru întregul lot de autobuze livrat»“, era motivarea Primăriei Craiova. 

S-a anulat anularea! BMC a atacat decizia primăriei 

Decizia de anulare a licitaţiei nu a picat bine turcilor de la BMC Truck&Bus, care s-au adresat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. BMC a susţinut că decizia de anulare a procedurii este nelegală, pentru că „cerinţa pretins neconformă este întâlnită în aproape toate caietele de sarcini care sunt elaborate pentru proceduri de achiziţie similare“. „Este o cerinţă firească, pentru că astfel se poate asigura interschimbabilitatea pentru întregul lot de autobuze, iar operaţiile de reparaţii şi mentenanţă sunt mai eficiente, pentru că este utilizată aceeaşi tehnologie“, a explicat BMC în contestaţia înaintată către CNSC. 

Consiliul a analizat problema şi a scos în evidenţă mai multe aspecte la care Primăria Craiova pare să fi închis ochii: faptul că în Avizul conform emis de ANAP înainte de demararea licitaţiei nu s-a făcut nicio referire la cerinţa respectivă. În plus, „niciun operator economic interesat sau ofertanţii care au depus ofertă la această procedură nu au solicitat vreo clarificare în acest sens“.

Mai mult, mai precizează CNSC, contestaţia unui operator economic din data de 14.08.2020 formulată împotriva documentaţiei de atribuire nu a vizat această cerinţă a caietului de sarcini şi, ca urmare, toate prevederile documentaţiei de atribuire revizuită în urma contestării au devenit obligatorii, atât pentru autoritatea contractantă, cât mai ales pentru operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, ofertanţii depunând oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei. 

CNSC s-a referit aici la Otokar Europe Filiala Bucureşti, firmă care a solicitat în august 2020 suspendarea licitaţiei, după ce a contestat mai multe prevederi din caietul de sarcini. Consiliul a fost de acord cu Otokar în privinţa remedierii documentaţiei de atribuire, dar nu a oprit licitaţia. S-a prelungit doar termenul de depunere a ofertelor. 

S-a anulat anularea! CNSC: Decizia de anulare a procedurii nu este justificată

Ce a stabilit acum Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor? A înţeles faptul că autoritatea contractantă a fost sancţionată într-o procedură similară ca urmare a cerinţei respective şi că aceasta vede ca „o certitudine faptul că şi în prezentul contract se va proceda în acelaşi mod“, însă lucrurile nu stau chiar aşa.

„Din interpretarea textului de lege se observă că nu orice eroare sau omisiune din partea autorităţii contractante poate determina anularea procedurii de atribuire, legiuitorul stabilind în mod expres că acestea trebuie să fie de o anumită gravitate, respectiv să aibă ca efect încălcări ale prevederilor legale sau să facă imposibilă încheierea contractului (…) Aplicând aceste considerente de ordin legal situaţiei de fapt dedusă judecăţii, Consiliul apreciază că decizia de anulare a procedurii după cum a fost ea motivată nu este una justificată. Simpla temere a autorităţii contractante că urmează să fie sancţionată de către Autoritatea de Management nu se subsumează condiţiilor care permit anularea în limitele şi cu respectarea art. 212 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 98/2016“, susţine CNSC. 

S-a anulat anularea! Aşa arată un autobuz electric produs de BMC Truck&Bus
Aşa arată un autobuz electric produs de BMC Truck&Bus

Mai mult, Consiliul reţine că prin Nota de neconformitate nr. 141619.1/05.11.2020 Autoritatea de Management a reţinut încălcarea dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice, cu consecinţa aplicării unei corecţii financiare de 5%, însă aspectele de neconformitate indicate nu s-au limitat doar la existenţa cerinţei „Originea şi producătorul subansamblelor, agregatelor şi echipamentelor din dotarea autobuzelor electrice se vor păstra pentru întregul lot de autobuze livrat“, ci au fost reţinute şi alte cerinţe apreciate restrictive care, coroborate, au condus la sancţiunea indicată. 

CNSC: „Certitudinea“ primirii unei corecţii financiare nu este una reală, obiectivă

CNSC a dat chiar şi exemple în acest sens: solicitarea unei Declaraţii din partea producătorului referitoare la viciile ascunse, a unui Angajament ferm al producătorului că va autoriza atelierul de service al utilizatorului pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor la autobuzele electrice ofertate.

„Astfel, situaţia anterioară nu se aplică, întru-totul, celei din cauza de faţă, şi, pe cale de consecinţă, nu se poate considera că va avea acelaşi rezultat, mai cu seamă că aplicarea unor corecţii financiare trebuie să fie proporţională cu fapta culpabilă sesizată. Cum cele două situaţii de fapt nu sunt identice, nici consecinţele nu pot fi aceleaşi. Drept pentru care, în opinia Consiliului, din acest punct de vedere, «certitudinea» primirii unei corecţii financiare, de care se prevalează autoritatea contractantă în decizia de anulare a procedurii, nu este una reală, obiectivă“, se arată în decizia Consiliului. 

Primăria Craiova a mai susţinut în apărarea sa că „această cerinţă a avut la bază recomandarea din cuprinsul «Studiului de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru Municipiul Craiova» prin care se recomandă ca întreaga flotă de autobuze electrice ce se va achiziţiona prin proiect să prezinte o soluţie unitară“.

CNSC a explicat însă că, într-adevăr, în caietul de sarcini este stipulat că toate subansamblele şi piesele componente vor fi de serie, interschimbabile la întregul lot livrat, dar a dat dreptate BMC: „Aşa cum subliniază şi contestatorul, dezideratul urmărit prin cerinţa analizată apare justificat din acest punct de vedere, dar şi din prisma necesităţii şi condiţiilor de omologare a autobuzelor, fiind evident că, în cazul în care intervin modificări în componentele acestora, se impune obţinerea unei noi omologări, cu toate cheltuielile financiare şi de timp pe care le presupune această acţiune“. 

S-a anulat anularea! Ce a decis Consiliul

În concluzie, CNSC a precizat că nu au fost identificate motive care să justifice anularea procedurii. „Modul în care a procedat autoritatea contractantă, pe de o parte, apare ca nelegal în raport de dispoziţiile art. 212 din lege, dar şi de natură să încalce drepturile recunoscute de acelaşi act normativ în beneficiul ofertanţilor participanţi. Luând în considerare cele anterior expuse, Consiliul va admite contestaţia (depusă de BMC – n.r.), va anula decizia de anulare a procedurii precum şi actele subsecvente şi va obliga autoritatea contractantă la continuarea procedurii cu respectarea întocmai a celor consemnate în motivare, a documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei aplicabile privind achiziţiile publice, în termen de cel mult 15 de zile de la data primirii prezentei decizii“, a fost decizia finală a CNSC pronunţată, culmea, în data de 1 aprilie. 

Decizia este obligatorie pentru părţi. Cu alte cuvinte, licitaţia trebuie să continue, iar oferta turcilor de la BMC Truck&Bus să fie supusă evaluării comisiei din cadrul primăriei. Va avea Craiova şi autobuze electrice de la BMC, după cele 38 de autobuze Diesel Euro 6? Rămâne de văzut.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS