28.4 C
Craiova
joi, 20 iunie, 2024
Știri de ultima orăActualitateBugetul Craiovei pe anul 2020. Bani pentru fertilizare in vitro

Bugetul Craiovei pe anul 2020. Bani pentru fertilizare in vitro

Bugetul Craiovei pe anul 2020 a fost aprobat vineri, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, în care au fost alocaţi bani şi pentru fertilizare in vitro.

Municipalitatea a prevăzut pentru acest an venituri totale de 670.160.000 de lei, din care veniturile pentru funcţionare ar fi de 453.799.000 de lei. Din acestea, veniturile proprii din taxe şi impozite ar reprezenta 180.879.000 de lei. Alţi 314.992.000 de lei ar veni la bugetul local din cotele defalcate din impozitul pe venit, iar 46.242.000 de lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Pentru secţiunea de dezvoltare au fost prevăzuţi 215.272.000 de lei, adică un procent de 32,11% din totalul cheltuielilor de 670.371.000 de lei. Diferenţa de 455.099.000 de lei, adică un procent de 67,89%, ar reprezenta cheltuielile de funcţionare ale primăriei.

Tot la secţiunea de dezvoltare au fost trecute şi sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020. Acestea vor fi în sumă de 78.984.000 de lei. De asemenea, subvenţiile de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare vor fi în sumă de 25.840.000 de lei.

Bugetul Craiovei. Fonduri pentru fertilizare in vitro, pentru 10 cupluri

Noutatea din bugetul Craiovei pe anul 2020 o reprezintă proiectul „O șansă la Viață-FIV”, având ca obiect acordarea unui sprijin financiar pentru cuplurile infertile din municipiu, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Proiectul, aprobat în şedinţa de vineri, presupune acordarea sumei de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile din Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea naturală.

Potrivit hotărârii consiliului local, beneficiarii proiectului „O șansă la viață-FIV vor fi cuplurile cărora li s-a diagnosticat o astfel de afecțiune de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Proiectul se va derula în farmaciile și în unitățile sanitare specializate în fertilizare in vitro care, conform regulamentului, îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Regulamentul privind implementarea proiectului ar urma să fie supus aprobării Consiliului Local în următoarele 30 de zile, realizarea lui căzând în sarcina Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova.

Bugetul Craiovei pe anul 2020 a fost aprobat. Au fost alocaţi bani şi pentru fertilizare in vitro.
Bugetul Craiovei pe anul 2020 a fost aprobat. Au fost alocaţi bani şi pentru fertilizare in vitro.

Cum vor fi alese cele 10 cupluri care vor primi sprijin financiar pentru fertilizare in vitro

Cum vor fi alese cele 10 cupluri care vor primi sprijinul financiar de 13.800 de lei? În baza unei evaluări a dosarelor depuse de către cupluri, evaluare făcută de o comisie formată din specialiști în obstetrică-ginecologie de la Spitalul „Filantropia“.

„Comisia de evaluare va verifica conținutul dosarelor şi eligibilitatea beneficiarilor, având la baza regulamentul de implementare a proiectului, va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate şi va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a acestora“, se explică în proiect.

Ulterior, primăria va publica pe site comunicate de presă privind demararea proiectului, stadiul de implementare a lui, precum şi diseminarea rezultatelor finale.

În stabilirea plafonului de 13.800 de lei s-a ţinut cont de tratamentul medicamentos, estimat la suma de 4.600 lei/cuplu, şi de costul procedurii medicale, estimat la 9.200 lei/cuplu.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS