21.2 C
Craiova
joi, 25 iulie, 2024
Știri de ultima orăLocalGorjAmenzi de 6 milioane de lei aplicate de ITM, în 2023, angajatorilor din Gorj

Amenzi de 6 milioane de lei aplicate de ITM, în 2023, angajatorilor din Gorj

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat pe parcursul anului 2023 un număr de 2087 controale, din care 1569 au avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, iar 518 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În urma acțiunilor efectuate, pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în cuantum de 6.193.000 lei, din care 1.085.000 lei pentru nerespectarea normelor securităţii şi sănătăţii în muncă și 5.108.000 lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, dintre care 770.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată.

Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, angajatorilor le-au fost trasate 4647 măsuri, 4464 în domeniul relațiilor de muncă și 183 în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea intrării în legalitate.

Activitatea de control a urmărit, în principal, realizarea acţiunilor din Programul anual al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj – având la bază Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, realizarea campaniilor naţionale organizate de Inspecţia Muncii, precum și efectuarea de controale preventive și cercetarea accidentelor.
Acțiunile de control au avut, de regulă, un caracter inopinat și s-au desfășurat atât în timpul programului de lucru, cât și în timpul nopții, în intervalul orar 22.00 – 06.00, în funcție de obiectul de activitate al societăților supuse controlului, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

În anul 2023 inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă au depistat 41 cazuri de muncă nedeclarata, după cum urmează:

 • 32 cazuri pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • 3 cazuri pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • 6 cazuri pentru primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la articolului 105 alineatul (1) litera c) din Legea 53/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare.
  Au fost aplicate 31 amenzi contravenționale pentru utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate în cuantum total de 770.000 lei, după cum urmează:
 • 23 amenzi în cuantum de 640.000 lei pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit articolului 16, alineatul 1 din Legea 53/2003 Republicată cu modificări și completările ulterioare;
 • 2 amenzi în cuantum de 60.000 lei pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • 6 amenzi în cuantum de 70.000 lei pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
  Au fost trimise către angajatori un număr de 305 scrisori de notificare întocmite în vederea informării în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislația în domeniul relaţiilor de muncă.
  În anul 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a înregistrat și raportat la Inspecția Muncii, Biroul informare operativă, un număr de 58 accidente de muncă, dintre care 54 cu incapacitate temporară de muncă și 4 mortale.
  În ceea ce priveşte interacţiunea directă cu cetăţenii şi problemele pe care aceştia le-au reclamat, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, în anul 2023, au fost înregistrate 586 de petiţii, toate acestea fiind soluționate în termenul legal, în conformitate cu prevederile Ordonanței numărul 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
  În cursul anului 2023, au fost verificate și înregistrate un număr de 111 Contracte colective de muncă și 33 acte adiționale la contractele colective de muncă în vigoare, numărul total al contractelor colective de muncă active la nivelul județului Gorj, la sfârșitul lunii decembrie 2023, fiind de 211. ,,Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj are ca principal scop urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii. În cazul angajatorilor depistați că nu respecta prevederile legale din domeniile de competentă a instituției noastre se vor aplica măsuri legale în consecință.”, a declarat George Romanescu, șeful ITM Gorj.

Citeşte şi: Un copil de cinci ani a scăpat cu viaţă după ce a căzut de la etajul trei

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS