24.1 C
Craiova
luni, 25 septembrie, 2023
Știri de ultima orăActualitateUPDATE: Cum a pus RAT Craiova pe jar mii de părinţi. Societatea îşi cere scuze şi anunţă eliminarea cererii care a dat bătăi de cap

UPDATE: Cum a pus RAT Craiova pe jar mii de părinţi. Societatea îşi cere scuze şi anunţă eliminarea cererii care a dat bătăi de cap

UPDATE: Rat Craiova a anunţat pe pagina sa de Facebook că părinţii nu mai trebuie să completeze cererea pe care au primit-o pe grupurile de Whatsapp ale claselor unde învaţă copiii lor. Iată comunicatul integral:

„R.A.T. SRL aduce la cunoștința publicului faptul că în formularul tip de eliberare gratuită a cardurilor de călătorie transmis de societatea noastră, s-au strecurat erori de fond și formă în redactarea acestuia, cât și de implementare a procedurilor specifice, motiv pentru care acesta va fi retras din toate unitățile de învățământ.

Această situație a fost determinată de noile reglementări referitoare la acordarea de facilități pentru transportul elevilor pe mijloacele de transport în comun, precum și de practica neunitară la nivelul țării privind decontarea acestor facilități.

Astfel, pentru o informare cât mai clară a publicului călător, comunicăm următoarele:

– eliberarea/reîncărcarea titlului de călătorie gratuit pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului si numărul matricol, sau a adeverinţei emise de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar în curs, în original, precum şi a cărţii de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naştere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

– în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul şcolar anterior sau adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar în curs, pentru eliberarea titlului de călătorie gratuit lunar.

Ne cerem scuze pentru situația creată și asigurăm publicul călător de tot sprijinul nostru pentru ca eliberarea titlurilor de călătorie, atât pentru elevi, cât și pentru toate celelalte categorii de persoane, să se realizeze într-un mod cât mai facil și corect“.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Haos în şcoli, haos pe grupurile de whatsapp ale părinţilor elevilor din şcolile craiovene. Ceea ce trebuia să fie un lucru banal s-a transformat în corvoadă şi întrebări fără răspuns. Este vorba despre cererile pentru transportul gratuit oferit elevilor, un document emis de RAT Craiova, care a bulversat pe toată lumea. Mii de părinţi se întreabă unii pe alţii cum trebuie completată cererea pe care au primit-o pe grupurile de whatsapp ale fiecărei clase. Ciudat este că, în respectiva cerere, elevii sunt obligaţi să depună o copie după buletinul părinţilor, deşi legislaţia în domeniu nu prevede acest lucru. În plus, potrivit respectivei cereri, elevii răspund penal pentru „declararea necorespunzătoare a adevărului“. Directorul RAT a precizat pentru GdS că a fost o eroare şi că va emite un comunicat de presă.

Noutatea de anul acesta la transportul gratuit pentru elevi este că el se face pe baza unui card. Însă, pentru emiterea lui îţi ies peri albi şi te poţi trezi că tu, ca părinte, sau copilul tău vă alegeţi cu dosar penal dacă cererea conţine date greşite. Şi poţi greşi foarte uşor pentru că nimeni nu explică neclarităţile din document.

Zilele acestea toţi părinţii elevilor din Craiova au primit cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pe care să le completeze pentru eliberarea gratuită a cardului de călători pe mijloacele de transport ale RAT SRL Craiova.
„Cunoscând dispoziţiile art 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că sunt elev într-o unitate de învăţământ acreditată/autorizată de pe raza Municipiului Craiova“, spune cererea.

Apoi trebuie să completezi CNP-ul şi seria documentului doveditor. Se presupune că este vorba despre CNP-ul copilului. La semnătură sunt două rubrici: una a elevului, alta a părintelui. Semnează amândoi, semnează doar elevul? Nu se ştie.

Plecând de la ideea că respectiva cerere este completată de un copil în clasele I-IV el este obligat să anexe cererii copie după certificatul lui de naştere, dar şi o copie după buletinul unuia dintre părinţi. Aici este o mare problemă, deoarece legislaţia recent adoptată nu prevede această obligaţie.

Cererea bate legea

Articolul 5 din HG 812 din 8 septembrie 2023 spune următoarele la alineatul 3: „Eliberarea/Reîncărcarea titlului de călătorie gratuit pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

În cazul în care verificarea calității de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului informatic integrat al învățământului din România, elevii care au împlinit vârsta de 14 ani trebuie să prezinte cartea de identitate, iar elevii cu vârsta până în 14 ani trebuie să prezinte copia certificatului de naștere“. Atât. Nimic despre buletinul părinţilor.

ISJ: Copiii trebuie să completeze cererea

În mod normal astfel de neclarităţi, inclusiv cele legate de răspunderea penală ar fi trebuit lămurite de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi emitentul cererii, RAT Craiova. Directorul RAT a spus că a fost o eroare şi că revine cu un comunicat de presă, iar la ISJ sunt şedinţe. Reprezentanţii Inspectoratului au spus că revin cu detalii. Până atunci, ISJ a trimis şcolilor, zilele acestea, o adresă în care se preciza negru pe alb că documentul solicitat de RAT se completează de către copii, fără să detalieze dacă este vorba şi de cei de la clasa pregătitoare. Iată ce scrie în document:

„În perioada imediat următoare, RAT Craiova va elibera elevilor(…) carduri contactless reîncărcabile, ce vor fiu utilizate pentru mijloacele de transport în comun. Pentru a eficientiza şi a evita aglomerările ce se pot produce la casele de bilete, această operaţiune se va face într-un regim centralizat, pentru fiecare unitate de învăţământ în parte.

Într-o primă etapă aceste carduri vor fi încărcate până la finalul anului, urmând ca apoi acestea să fie încărcate până la finalul anului şcolar în curs. În acest sens, pe baza solicitărilor înregistrate, unităţile de învăţământ din municipiul Craiova vor înainta cu celeritate R.A.T. Craiova, la adresa de e-mail [email protected], un document asumat prin semnătură şi ştampilă, dar şi editabil, care va conţine numărul beneficiarilor şi o adeverinţă care să certifice calitatea de elev a acestora, după modelul anexat. Nu se vor emite adeverinţe pentru fiecare beneficiar în parte, ci se va emite o singură adeverinţă pentru toţi beneficiarii unităţii de învăţământ.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cardului de călătorie pentru mijloacele de transport ale R.A.T. SRL CRAIOVA (model anexat) se va completa de către fiecare elev care îl solicită“.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS