28.4 C
Craiova
joi, 28 septembrie, 2023
Știri de ultima orăActualitateApele Române vor reactualiza hărțile de hazard și risc la inundații

Apele Române vor reactualiza hărțile de hazard și risc la inundații

Administrația Națională ”Apele Române” împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu sprijinul Băncii Mondiale, derulează proiectul ”Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS” (SIPOCA 734).

În cadrul acestuia, se vor reactualiza hărțile de hazard și de risc la inundații pentru zonele identificate ca fiind cu risc potențial semnificativ la inundații în Ciclul II al Directivei privind Inundațiile, precum și Planurile de Management al Riscului la Inundații pentru perioada (PMRI) 2022-2027. Acestea vor conține combinații de măsuri structurale/nestructurale, măsuri verzi și de punere în siguranță a infrastructurii, bazate pe analiza cost-beneficiu și prioritizate, conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului.

Reactualizare a hărților de hazard și de risc

În procesul de reactualizare a hărților de hazard și de risc, se va ține cont inclusiv de efectele schimbărilor climatice, fiind propuse și promovate cu prioritate măsuri de infrastructură verde și de reconstrucție ecologică a râurilor. Menționăm că aceste tipuri de măsuri se pot realiza, de exemplu, prin relocarea digurilor, sau prin crearea unor zone umede. Astfel, se va realiza o protecție optimă a populației și a bunurilor acesteia, în strânsă legătură cu protejarea mediului înconjurător.

Finanțare de 118.548.329,16 de lei de la Banca Mondială

Aceste măsuri vor conduce, totodată, la consolidarea capacității de avertizare/alarmare şi intervenție/răspuns în caz de urgență.
De asemenea, în procesul de reactualizare a Planurilor de management ale riscului la inundații, vor avea un rol deosebit de important și acțiunile privind informarea publicului, care să consolideze gradul de conștientizare și reziliență (acceptare) cu privire la riscurile la inundații.

În acest sens, în cadrul proiectului, se va adopta și o metodologie de lucru cu privire la îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate, prin stimularea procesului de consultare și participare a publicului la luarea deciziilor, inclusiv prin realizarea unui site dedicat managementului riscului la inundații.

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 de lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS