3.4 C
Craiova
vineri, 3 februarie, 2023
Știri de ultima orăActualitateMinisterul Sănătății: Nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul instituției

Ministerul Sănătății: Nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul instituției

Decizia emisă de Andreea Moldovan, în calitatea sa de secretar de stat, este un document intern și nu un ordin sau instrucţiune, act administrativ cu caracter normativ sau individual, iar la nivelul Ministerului Sănătății nu există în acest moment un grup de lucru legal constituit care să verifice raportările deceselor de COVID-19, arată Ministerul Sănătății, potrivit hotnews.

În plus, Ministerul Sănătății îi solicită fostului ministrul Vlad Voiculescu „să înceteze diseminarea informațiilor false în spațiul public și emiterea unor ipoteze lipsite de fundament”.

Ministerul Sănătății face următoarele precizări în legătură cu înființarea grupului de lucru privind verificarea raportărilor zilnice referitoare la evoluția pandemiei COVID-19:

 • În acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătății.
 • În data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Cîțu, ministrul interimar al sănătății, a solicitat secretarilor de stat și secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru și un raport al activității desfășurate.
 • Atât secretarii de stat cât și secretarul general au comunicat în scris că nu dețin vreun document de constituire al acestui grup de lucru.
 • Singurele elemente concrete menționate în aceste răspunsuri scrise cu privire la eventualitatea existenței acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intenție de constituire și o mențiune despre organizarea unui astfel de grup. În același timp este evocată și o eventuală întâlnire despre care se menționează că nu a avut loc.
Declarațiile susținute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul că domnia sa nu cunoaște legislația, atribuțiile ce revin funcției de ministru și procedurile administrative.
 • În conformitate cu legislația în vigoare, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucțiuni cu caracter normativ sau individual. Nu decizii.
 • Ministerul Sănătății solicită fostului ministru Vlad Vasile Voiculescu să înceteze diseminarea informațiilor false în spațiul public și emiterea unor ipoteze lipsite de fundament.
 • Concret, decizia emisă de doamna Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, privind constituirea acestui grup de lucru nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. Totuși, deși acestea sunt prevederile legislației in vigoare, domnia sa emite un astfel de document.
 • De asemenea, nu există temei pentru ca un astfel de grup de lucru sa fie încadrat în categoria documentelor cu caracter confidențial, ipoteză acreditată în spațiul public, în condițiile în care o astfel de abordare este în contradicție cu principiile transparenței și comunicării instituționale susținute de Ministerul Sănătății.
 • Suplimentar, Premierul Florin Cîțu a dispus și verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministru al Sănătății, precum și de secretarii de stat in ultimele patru luni.
 • În concluzie, întrucât în acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătății, astfel ca in cursul zilei de astăzi va fi constituit un grup de lucru în conformitatea cu legislația in vigoare.
Referitor la DECIZIA NR 578/12.04.2021 EMISĂ DE CĂTRE D-NA ANDREEA-ANAMARIA MOLDOVAN:
 • TEMEI INVOCAT ÎN DECIZIE:
 • ART 57 ALIN. 1 DIN OUG 57/2019 –COD ADMINISTRATIV
 • (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.
 • ART 59 ALIN. (1) ȘI (3) DIN OUG 57/2019
 • (1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit actului normativ de înfiinţare, respectiv de organizare şi funcţionare a ministerului, după caz.
 • (3) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin actul normativ prevăzut la alin. (1), precum şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului.
ART. 11 DIN HG NR. 144/2010 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA MS
 • ART. 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de vaccinologie.
 • (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
 • Decizia emisă de doamna Andreea-Anamaria Moldovan, în calitatea sa de secretar de stat este un document intern și NU un ordin sau instrucţiune, act administrativ cu caracter normativ sau individual.
 • În exercitarea atribuțiilor delegate de ministru, în limitele expres menționate prin ordinul de delegare, secretarii de stat pot semna în numele și pentru ministru actele prevăzute la art. 7 alin. (4) din HG nr. 144/2010.
Pe cale de consecință, emiterea decizei ca act administrativ depășeste limitele de competență, stabilite potrivit legii, pentru secretarii de stat, caz în care acest document nu poate fi asimilat unui act administrativ.
 • Față de aceste aspecte emiterea deciziei nu își găsește temeiul juridic în articolele de lege invocate în preambul ci reprezintă așa cum am menționat, un act de stabilire a unor masuri organizatorice de către un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății.
 • Întrucât decizia nu este un act administrativ aceasta nu are forță juridică, și pe cale de consecință este un document care nu produce efectele juridice de natura actelor ce pot emise de către miniștri.
 • În concluzie, apreciem că înființarea grupurilor de lucru la nivelul ministerului reprezintă atributul exclusiv al ministrului, componenţa, atribuţiile și modul de organizare ale acestora fiind stabilite prin ordin, conform legislației in vigoare.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS