37.9 C
Craiova
sâmbătă, 13 iulie, 2024
Știri de ultima orăActualitateNoi măsuri restrictive în localități din Dolj

Noi măsuri restrictive în localități din Dolj

Ca urmare a actualizării incidenței cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj anunță instituirea de noi restricții în unele localități din județ.

Pentru localităţile GALICIUICA, LIPOVU, MĂCEŞU DE JOS, ORODEL şi VÂRVORU DE JOS se instituie următoarele măsuri:
a) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea
publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
b) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum
şi organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente
culturale sunt interzise;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor
alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără
a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar
06.00 – 22.00;2
d) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30%
din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00;3
e) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea
maximă a spaţiului.

Măsuri pentru localităţile BRALOŞTIŢA, CERNĂTEŞTI, SOPOT şi TERPEZIŢA

Restricții
Restricții


Pentru localităţile BRALOŞTIŢA, CERNĂTEŞTI, SOPOT şi TERPEZIŢA se instituie următoarele măsuri:
a) se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul
cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
b) se interzice organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul
drive-in, precum şi organizarea şi desfăşurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a
altor evenimente culturale;
c) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice,
de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;10
d) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă
doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţ
i; e) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici
licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.


Aceleași măsurile rămân în vigoare şi pentru localitatea MALU MARE, pentru care au fost instituite potrivit Hotărârii
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 47 din 14.03.2021.

Măsuri pentru localităţile BRALOŞTIŢA, CERNĂTEŞTI, SOPOT şi TERPEZIŢA


Pentru localităţile CIOROIAŞI, GALICEA MARE, ÎNTORSURA şi SOPOT se instituie următoarele măsuri:

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei,
în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20.00 –
05.00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici
realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de
medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada
interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau
alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin
bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul
unui membru de familie.

Alte măsuri

Măsuri
Foto: TV8.md

Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică,în intervalul orar 05.00 – 18.00.Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în
spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzutla alin. (1) pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 1 lit. b) – d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pct. 2, în intervalul orar 18.00 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Excepții


Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pct. 2, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier depersoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşuraactivitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
Măsurile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 29.03.2021, ora 00.00, şi se vor aplica până la data de 11.04.2021, ora 24.00, urmând a fi reevaluate, conform prevederilor art. 15
din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021. Măsurile prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 29.03.2021 şi îşi încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Începând cu data de 29.03.2021, ora 00.00, îşi încetează aplicabilitatea măsurile instituite potrivit Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 47 din 14.03.2021 pentru localităţile BUCOVĂŢ, COŞOVENI şi RADOVAN. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea măsurile instituite potrivit Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 60 din 27.03.2021 pentru localitatea GHERCEŞTI.


ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS