Acasă Actualitate UNPIR - Filiala Bucureşti a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţare

UNPIR – Filiala Bucureşti a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţare

-

În data de 21 februarie, la Sinaia, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) – Filiala Bucureşti a aniversat 20 de ani de la înfiinţare.

Într-un cadru festiv, lucrările conferinţei au fost deschise de domnul av. drd. Cătălin Andrei Dascăl – Preşedinte U.N.P.I.R. – Filiala Bucureşti. Domnia sa a prezentat invitaţii, care au onorat prin prezenţă şi prin alocuţiunile susţinute la acest eveniment de excepţie, fiind nominalizaţi:

– Urs Iosif – Prof. Univ. Dr., Președinte al Consiliului de Administrație al Universității Titu Maiorescu

– Angheni Smaranda – Prof. Univ. Dr., Rectorul Universității Titu Maiorescu

– Nemeș Vasile  – Conf. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, membru în Consiliul Științific al INPPI

– Năstăsie Nicoleta Mirela – judecător sindic, Secția a VII-a Civilă, Tribunalul București

– Mariana Moncea – judecător sindic, Secția a VII-a civilă, Tribunalul București

– Costreie Toma pentru Mirela Călugareanu – Secretar General ANAF pentru Președinte ANAF

– Iovu Mirela – Președinte Asociația Consilierilor Juridici din Domeniul Financiar Bancar

– Andrei Aurel – președinte CECCAR filiala București

– Mitran Valentina – Secretar de Stat, vicepreședinte ANPC

– Dorin Ciobanu – președinte ALARM, Republica Moldova, acompaniat de Ion Lascu

– Stan Tîrnoveanu – Prim-Vicepreședinte, UNPIR

– Simona Miloș – Preșdinte, INPPI

– Florin Dragomir – Vicepreședinte, UNPIR

– Anca Sîrbu – Vicepreședinte UNPIR

– Țăndăreanu Nicoleta – Dr. în Drept, Formator INM, membru în Consiliul Științific al INPPI 

– Manuela Tăbăraș – Conf. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

– Augustin Fuerea – Prof. Univ. Dr., Universitatea București, Facultatea de Drept

– Adrian Hărătău – Asist. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu

– Nic Bălan – Președinte UNPIR

– Bucur Bogdan – Lector Univ. Dr., SNSPA, Facultatea de Științe Politice

– Sorin Lazăr– Camera Deputaților, Deputat, Președinte Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților.

În cadrul lucrărilor conferinţei s-a desfăşurat şi un semninar  de pregătire profesională cu teme de interes deosebit profesional şi actuale, astfel:

prof. univ. dr. Augustin Fuerea – formator I.N.P.P.I. – Aplicarea Regulamentului privind protecţia datelor cu character personal de către practicienii în insolvenţă; dr. Nicoleta Ţăndăreanu – Aspecte controversate privind aplicarea dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014; conf. univ. dr. Carmen Pălăcean – Universitatea Titu Maiorescu – Procedura de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului persoană fizică. Întocmirea tabelelor de creanţă. Reglementări cuprinse în Legea nr. 151/2015, comparative cu cele din Legea 85/2014; asist. univ. dr. Adrian Hărătau – Universitatea Nicolae Titulescu – Unele reflecţii privind insolvenţa şi bancruta frauduloasă; prof. univ. dr. Marian Săcărin – ASE Bucureşti – Provocări privind contabilitatea contractelor leasing; av. Stan Tîrnoveanu – Prim – Vicepreşedinte U.N.P.I.R. – Denunţarea contractelor pentru cauza legală a deschiderii procedurii insolvenţei. Principalele efecte cu privire la contractele încheiate de debitorul aflat în insolvenţă; av. dr. Andreea Deli – Consiliul de Conducere al I.N.P.P.I. – Elemente de drept privat internaţional de insolvenţă.

Lucrările seminarului s-au desfăşurat interctiv prin opinii şi puncte de vedere împărtăşite deopotrivă de lectori şi de practicienii în insolvenţă.

Sâmbătă, 22.02.2020, înt-un cadru festiv, a fost prezentată activitatea Filialei Bucureşti a U.N.P.I.R. pe parcursul celor 20 de ani. Au luat cuvântul dl. Preşedinte U.N.P.I.R., Nic Bălan si dl. Preşedinte U.N.P.I.R. – Filiala Bucureşti, av. drd. Cătălin Andrei Dascăl, evocând şi elogiind activitatea întregului corp profesional al practicienilor în insolvenţă, acordând şi placheta aniversară invitaţilor de onoare. 

În memoria Preşedintelui fondator  U.N.P.I.R. Arin Octav Stănescu, s-a acordat placheta comemorativă dnei Liana Stăneascu, soţia acestuia.

Invitaţii la rîndul lor au adus mulţumiri şi aprecieri domnilor preşedinti, membrilor conducerii U.N.P.I.R. şi celor ai Filialei Bucureşti şi tuturor practicienilor în insolvenţă, urându-le succes şi activitate profesională prodigioasă, desfăşurată în condiţii optime.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de bună dispoziţie, comunicare şi reciprocă apreciere.

ȘTIRI VIDEO GdS

Spitalul Gerota din Bucureşti a ieşit din carantină

La nivelul spitalului Gerota, aparținând Ministerului Afacerilor Interne, au fost efectuate activități de dezinfecție și igienizare, iar în acest moment carantină a...