9.7 C
Craiova
sâmbătă, 16 octombrie, 2021
Știri de ultima orăActualitateÎnscrierile în clasa pregătitoare vor fi în martie, sub reguli noi

Înscrierile în clasa pregătitoare vor fi în martie, sub reguli noi

Înscrierile în clasa pregătitoare vor fi în luna martie, conform proiectului de metodologie şi calendarului publicate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Înscrierile se vor derula după noi reguli. De exemplu, inspectoratul şcolar poate schimba circumscripţiile în cazul şcolilor care nu ar putea cuprinde toţi copiii din zonă. În cazul şcolilor suprasolicitate, inspectoratul școlar poate decide extinderea activității acestora în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Pregătirile pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor începe pe 24 februarie, cu afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus. Se va afişa numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Înscrierile pentru prima etapă la clasa pregătitoare se vor face în perioada 4-23 martie. Părinţii sau reprezentanţii legali vor completa cererile online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Înscrierile se vor face după noi reguli. În primul rând, conducerile unităților de învățământ și inspectoratele școlare se asigură că programul de completare-validare a cererilor-tip de înscriere în învățământul primar este adaptat solicitărilor părinților.

Programul trebuie să permită procesarea tuturor solicitărilor și asigură fluența procedurilor, evitând aglomerația. În vederea evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere sau de acordare a unei priorități la înscriere.

Şcolile suprasolicitate îşi pot extinde activitatea în alte unităţi

La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată.

Se va ţine cont şi ca efectivul maxim să fie de 25 de elevi la clasă. Inspectoratul școlar poate decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior. Se poate reconfigura circumscripţia și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.
De asemenea, în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări, inspectoratele școlare pot decide extinderea activității acestora în alte unități de învățământ care au spații disponibile.


Pentru a permite părinților luarea în cunoștință de cauză a unor decizii privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ pune la dispoziție toate informațiile necesare. Se va specifica locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare, în spațiul școlii sau al unei grădinițe, dar şi dacă există posibilitatea organizării programului „Școala după școală“. O altă noutate este că constituirea formațiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere. Repartizarea copiilor pe clase se va face după o procedură aprobată de consiliul de administraţie al şcolii.

Se înscriu obligatoriu copiii care împlinesc şase ani până la 31 august

Conform metodologiei Ministerului Educaţiei, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de opt ani până la data începerii anului școlar.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Finalizarea proiectului „Achizitie de utilaje la SC SHOPPING JUNIOR...

SC SHOPPING JUNIOR SRL, în calitate de Beneficiar, anunță...

ȘTIRI GdS