21.7 C
Craiova
marți, 23 iulie, 2024
Știri de ultima orăActualitateCum te debranşezi de la termoficare

Cum te debranşezi de la termoficare

Craiovenii care vor să renunţe la sistemul centralizat de încălzire trebuie să ştie că o mai pot face până la sfârşitul lunii septembrie a.c.

Şi în acest an, craiovenii au continuat să solicite ieşirea din sistemul centralizat de încălzire al oraşului. Solicitările au trecut cu mult peste 500.

Proprietarii care urmează să se debranşeze trebuie să mai ştie care sunt condiţiile de renunţare la termoficare. Acestea sunt expuse pe site-ul SC Termo Craiova SRL şi pot fi prezentate şi de asociaţiile de proprietari

Condiţiile de debranşare sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea sunt menţionate şi pe site-ul operatorului local.


„1. Anunţarea în scris a furnizorul de energie termică asupra intenţiei de deconectare/debranşare cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea procedurii de deconectare/debranșare;

  1. Depunerea la Termo Craiova SRL a unui dosar care să conţină documentele impuse prin condiţiile cumulative prevăzute în Legea nr. 325/2006 art.30 şi Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică art. 246, 247, 251 şi 254: acordul asociaţiei împreună cu extrasul din hotărârea adunării generale a proprietarilor; acordul legalizat al vecinilor de apartament; procesele-verbale de recepţie şi punere în funcțiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale (emis de Distrigaz); buletinul de mişcare al contorului de gaze naturale (emis de Distrigaz);
    dosar preliminar care să conţină calculul necesarului de căldură pentru alegerea microcentralei; documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor care rămân branşate la sistemul centralizat, documentaţie care va fi avizată obligatoriu de un verificator autorizat; contractul încheiat cu o societate autorizată să execute lucrările de reechilibrare conform documentaţiei tehnice elaborate.
  2. Deconectarea/debranşarea se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor impuse de lege şi numai dacă solicitantul este de acord cu situaţia de lucrări întocmită conform antemăsurătorii.
  3. Termo Craiova SRL va executa efectiv deconectarea/debranşarea în cel mult 48 de ore de la data la care s-a făcut dovada achitării devizului de lucrări întocmit de operatorul serviciului, în zilele lucrătoare.
  4. Termo Craiova SRL nu va lua în consideraţie debranşările făcute de alte societăți sau persoane fizice.
  5. La montarea centralei termice, solicitantul va depune în copie şi documentele care atestă instalarea sursei alternative de încălzire; procesul-verbal de punere în funcţiune pentru microcentrală (emis de firma instalatoare); raportul de verificări încercări şi probe în vederea autorizării funcționării aparatului avizat de prestatorul care efectuează PIF sau de ISCIR-INSPECT IT, conform anexei C din PT A1-2002, împreună cu o copie după buletinul de analiză a gazelor arse; livretul aparatului completat conform anexei D din PT A1-2002.
  6. Vor fi programate şi verificate doar lucrările al căror dosar este complet.
  7. După completarea dosarului, executarea tuturor lucrărilor şi achitarea taxei de verificare a legalităţii documentelor se întocmește procesul-verbal de debranşare la fața locului împreună cu reprezentantul asociaţiei“.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS