Denunţătorul Olguţei Vasilescu ridiculizează primăria în justiţie

Petru Becheru, președintele Asociației Bloc Romarta

Ce a descoperit Petru Becheru, tânărul preşedinte de asociaţie de proprietari din Craiova, cunoscut pentru implicarea sa în dosarul de la DNA pe care îl are Lia Olguţa Vasilescu, fostul primar al oraşului. Petru a devenit de curând student la drept.

Petru Becheru, denunţătorul Olguţei Vasilescu în dosarul „Faţada“, a învins în justiţie Primăria Craiova.

El a câştigat un proces care ar putea avea efecte în majoritatea litigiilor pe care municipiul le are începând cu luna august 2017.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Bloc „Romarta“, el a dat în judecată primăria pentru că aceasta nu i-a răspuns în termenul legal de 30 de zile la o solicitare de informaţii publice, în baza Legii nr. 544/2001. Becheru a vrut să afle ce regim de proprietate au anumite spaţii pe care primăria le ocupă în bloc, pentru a le repartiza cota indiviză de cheltuieli la întreţinere.

„Am aflat din presă că primăria nu are acte pe spaţiile pe care le ocupă în blocuri. Şi atunci am încercat şi eu să aflu dacă la noi în bloc au acte. Dacă nu au acte, atunci cum ocupă spaţiile? Iar dacă au acte de proprietate, de ce nu plătesc cotă parte la întreţinere, aşa cum fac ceilalţi proprietari? Am considerat că informaţiile sunt de interes public şi am făcut o solicitare primăriei“, ne-a precizat Becheru.

O delegare controversată

Cum răspunsul nu a venit în cele 30 de zile legale, el a dat primăria în judecată. Abia după o lună de la deschiderea procesului a primit un răspuns, şi acela parţial. Trecuseră trei luni de la solicitarea informaţiilor. Instanţa a acordat daune morale de 100 de lei pentru asociaţie, considerând că acesteia i-a fost lezat prestigiul şi sentimentul de încredere „pe care orice persoană ar trebui să-l aibă în ceea ce priveşte buna funcţionare a instituţiilor publice“.


Altceva atrage însă atenţia în acest litigiu, nu valoarea daunelor. Este vorba despre întâmpinarea depusă de primărie, semnată de viceprimarul Stelian Bărăgan. Petru Becheru a observat că semnătura de pe document nu seamănă cu cea a primarului Mihail Genoiu. A aflat că este a viceprimarului şi a întrebat în baza cărui document a fost împuternicit să reprezinte primăria în justiţie.

Ca răspuns, primăria a depus la instanţă Dispoziţia de primar nr. 421/2017 prin care viceprimarului i s-au delegat o serie de atribuţii, printre care şi aceea privind „coordonarea“, „îndrumarea“ şi „verificarea“ direcţiei juridice a primăriei.

Becheru a învins în justiţie

Totuşi, în dispoziţia invocată nu se precizează explicit că viceprimarul ar fi fost delegat să reprezinte municipiul în justiţie. De altfel, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (art. 62, alin 1) spune că primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în justiţie. Tot legea menţionată (art. 21, alin 1-3) spune că primarul face acest lucru nu în nume personal, ci ca „reprezentant legal“. El poate împuternici un jurist din aparatul propriu sau un avocat care să meargă în instanţă.

Pe de altă parte, viceprimarul Stelian Bărăgan susţine că reprezentarea în justiţie este o chestiune „interpretabilă“, acest lucru aflându-l după ce s-a consultat cu juriştii şi secretarul municipiului. Cu toate acestea, instanţa a considerat că viceprimarul nu are calitate procesuală şi nu a ţinut cont de cele scrise în întâmpinare.

Primăria, executată silit

Petru Becheru i-a scris un e-mail primarului Genoiu, în care spune că viceprimarul Bărăgan îi uzurpă „funcţia şi atribuţiile“ şi îi cere să corecteze situaţia. Nu a primit nici un răspuns. După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, Petru Becheru a făcut demersuri pentru a o pune în executare. La despăgubirile de 100 de lei acordate de instanţă se adaugă 662 de lei cheltuieli de executare. Acestea sunt compuse din: taxă judiciară de timbru – 20 de lei; onorariu avocat – 500 de lei; alte cheltuieli de executare silită – 60 de lei; taxe poştale – 49 de lei; onorariu executor judecătoresc – 10 lei; TVA – 22,61 lei. Practic, cheltuielile de executare sunt de aproape şapte ori mai mari decât despăgubirile acordate de instanţă.


Primăria a făcut contestaţie la executare, iar actul este semnat tot de viceprimarul Bărăgan. Municipiul s-a apărat susţinând că nu poate fi executat silit contul în care se varsă taxele şi impozitele craiovenilor. În plus, legea ar interzice achitarea acestei creanţe „din sumele destinate cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv cele destinate salariilor“. De asemenea, municipalitatea acuză că onorariul de 500 de lei al avocatului este „excesiv“.

„Nu au nicio scuză!“

Contestaţia primăriei a fost respinsă pe fond de judecători, pe motiv că viceprimarul nu are calitate procesuală. Petru Becheru a spus că de data aceasta va merge cu demersurile legale mai departe împotriva viceprimarului Bărăgan.
„Să zicem că prima dată nu au ştiut, este “din culpă” cum s-ar spune, dar când există o hotărâre judecătorească, iar eu te şi informez că ai greşit, nu mai ai nicio scuză. Este cu intenţie! Asta se numeşte uzurpare de calităţi oficiale şi intră la infracţiuni asimilate corupţiei. Prima dată nu am făcut nimic, dar acum voi merge la DNA. În al doilea rând, voi trimite la fiecare dosar de pe rolul instanţelor în care municipiul Craiova este parte o adresă numită “amicus curiae” pentru eliminarea actelor ilegale semnate de Bărăgan“, a încheiat Becheru.