Acasă Actualitate Ce trebuie să facă absovenţii de liceu penru primire indemnizaţiei de şomaj

Ce trebuie să facă absovenţii de liceu penru primire indemnizaţiei de şomaj

-

Acordarea indemnizaţiei de şomaj absolvenţilor diferitelor instituţii de învăţământ
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar din promoţia 2019 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi ca somer neindemnizat, intr-o prima faza, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor. Termenul de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor este termen de decădere din drepturi.
Dacă termenul de 60 de zile calendaristice menţionat anterior nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen pentru a fi inregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizaţia de şomaj.

AJOFM Mehedinti atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2019, indiferent dacă au promoveaza sau nu examenul de bacalaureat, sau daca nu participa la examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile calendaristice va incepe din data de 1 iunie 2019 (conform ordinului ministrului educației naționale privind structura anului şcolar 2018-2019, pentru clasele terminale din invatamintul liceal anul scolar se va termina in data de 31 mai 2019), ultima zi de inregistrare fiind 30 iulie 2019.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Mehedinti în termen de 60 de zile calendaristice de la data promovării examenelor de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).
Adeverinţa de absolvire a claselor terminale trebuie să conţină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit ordinului ministrului educaţiei naţionale.

Actele necesare fiecărui absolvent al unei institutii de învăţământ pentru depunerea dosarului de şomer neindemnizat sunt:
– cartea de identitate, original şi copie xerox;
– adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “APT MUNCĂ” sau “CLINIC SANATOS”;
– diplomă, certificat de studii, adeverinţă, după caz, eliberată, în condiţiile legii, de una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, original şi copie xerox ;
– adeverinta de venit de la administratia financiara;
– dosar cu şină .

ȘTIRI VIDEO GdS