Acasă Actualitate Grefierii din Craiova şi Târgu Jiu cer condiţii mai bune de muncă

Grefierii din Craiova şi Târgu Jiu cer condiţii mai bune de muncă

-

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Caiova şi al Judecătoriei Târgu Jiu şi-au întrerupt azi activitatea cu ocazia mitingului de amploare organizat de Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Aceştia doresc şă îşi facă doleanţele auzite fiind nemulţumiţi de lipsa normării muncii, volumul mare de muncă al personalului auxiliar de specialitate, prestarea de ore suplimentare neplătite şi imposibil de recuperat, dorind şi o reanalizare a acestor sporuri, plata orelor suplimentare, mărirea schemei de personal în cadrul Ministerului Justiţiei conform noilor modificări.

“Noi reprezentăm o parte din personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţei, o altă parte dintre colegii noştri se află la Bucureşti împreună cu alţi membri de Sindicat din alte judeţe şi încearcă acolo să obţină sau măcar să facă auzite doleanţele noastre.
Dorim adoptarea unui statut al profesiei care să se bazeze pe realităţile din instanţe şi din parchete. Să avem la nivelul Ministerului Justiţiei o direcţie care să se ocupe de grefieri şi de personalul conex, noi în prezent neavând nici măcar o persoană desemnată la nivelul ministerului care să facă parte din cadrul categoriei noastre profesionale, eliminarea inechităţilor salariale din cadrul autorităţii judecătoreşti, avem nişte inachităţi salariale şi în cadrul bugetarilor. Noi avem sporurile plafonate şi nu beneficiem de alte creşteri.
Dorim o reanalizare a acestor sporuri, plata orelor suplimentare, mărirea schemei de personal în cadrul Ministerului Justiţiei conform noilor modificări. Noi am solicitat cel puţin 1000 de noi posturi la nivelut ţării, modificarea condiţiilor de muncă, să ne putem desfăşura activitatea în condiţii de muncă decente, referitor la volumul de activitate. Respectarea sporurilor salariale, respectiv voucherelor de vacanţă şi tichetele de masă să nu mai fie incluse în acel spor de 30 % şi includerea catergoriei noastre profesionale în grupul profesiilor care au condiţii de muncă mai grele, noi având aceste sporuri plafonate la acel 30%.
În principal dorm să ne facem auziţi şi să începem cu elaborarea acelui statut care să cuprindă toate modificările şi să respecte realitatea prezentă”, declară personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Caiova

Care sunt revendicările acestora?

1. Adoptarea unui nou statut al profesiei care să corespundă realităților din instanțe și parchete din punctul de vedere al atribuțiilor și sarcinilor de serviciu suplimentare, primite de personalul auxiliar prin regulamentele de ordine interioară ca urmare a transferului unor atribuții de la magistrați la grefieri, în urma intrării în vigoare a noilor coduri de procedură;
2. Inițierea elaborării standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile care compun categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și ierarhizarea funcțiilor, cu modificarea corespunzătoare a funcțiilor în C.O.R.;
3. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să reprezinte şi să gestioneze din punct de vedere salarial și profesional cariera grefierilor, să coordoneze și să gestioneze resursele umane similar Direcției Tehnologia Informației, Direcției Naționale de Probațiune, etc.;
4. Reanalizarea schemelor de personal din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea și suplimentarea acestora cu 1000 posturi la nivel național, prin elaborarea unor standarde pe linie de resurse umane, raportate la volum de munca și alți indicatori sau particularități;
5. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punctul de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, cu respectarea următoarelor cerințe minime:
a) asigurarea condițiilor de spațiu în conformitate cu normele legale de sănătate publică;
b) amenajarea ergonomică a locului de muncă;
c) asigurarea condițiilor de mediu în spațiile de lucru – iluminat, microclimat, o temperatură optimă în spațiile destinate activității, aerisire, igienizare periodică, cel puțin o dată la 2 ani;
d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă, acolo unde este cazul (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumători, etc.), astfel încât acestea să asigure condiții corespunzătoare conform reglementărilor europene obligatorii în domeniu;
6. Eliminarea inechităților salariale la nivelul autorității judecătorești prin acordarea, în procent integral, a sporurilor cuvenite personalul auxiliar de specialitate și conex, conform modului de calcul aplicat de CA Bacău, CA București și CA Târgu-Mureș;
7. Reanalizarea grilei de salarizare prevăzute pentru personalul auxiliar de specialitate și conex, în sensul corectării coeficientului de ierarhizare;
8. Aplicarea disp. art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru instituțiile din sistemul de justiție – Curțile de apel și instanțele aflate în aria teritorială și PICCJ și unitățile subordonate, DNA și DIICOT;
9. Exceptarea cuantumului indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță de la determinarea limitei de 30% prevăzute de art. 25 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
10. Exceptarea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare și periculoase de la determinarea limitei de 30% prevăzute de art. 25 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
11. Încadrarea instanțelor și parchetelor în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite și includerea personalului auxiliar de specialitate în categoria de muncă a persoanelor care își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite;
12. Pontarea orelor suplimentare efectuate de personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete și exceptarea categoriei noastre profesionale de la derogarea impusă de OUG nr. 114/2018 prin care, în perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

ȘTIRI VIDEO GdS