Începând cu data de 1 iulie 2018, şi-a încetat efectele amânarea termenului până la care unităţile înfiinţate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc la securitate fizică, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Astfel, după această dată, toate unităţile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitate fizică, neefectuarea acesteia se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei, mai avertizează poliţiştii.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, prevede că: „Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice (…), societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora”, aminteşte IGPR.

Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 301/2012, se prevede că: „Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică”.

Termenul iniţial, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică, a fost prorogat succesiv, ultima dată prin HG nr. 437/2017 până la data de 1 iulie 2018, pentru unităţile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012. Până la data de 1 iulie 2018, doar unităţile înfiinţate înainte de 16 iunie 2012 nu aveau obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică (prorogarea s-a referit doar la aceste unităţi).

Unităţile înfiinţate după data de 16 iunie 2012 aveau şi au obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică.