Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 26 septembrie, în consultare publică, proiectul legii manualului școlar. Obiectivul actului normativ îl reprezintă reglementarea regimului manualului școlar în învățământul preuniversitar.
În accepțiunea proiectului de lege, manualul școlar este un bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei, efectuată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.
Elaborarea manualelor școlare se realizează de autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, în vederea asigurării calității științifice. Selecția va fi operată de grupuri de experți ai Centrului Național de Evaluare și Examinare și ai Institutului de științe ale Educației. Ulterior, MEN va achiziționa conceptul/conținutul manualului școlar de la autori/grupurile de autori.

Elaborarea manualelor școlare se realizează în oricare dintre următoarele situații:
a) apariția unor modificări la nivelul curriculumului național și introducerea unor discipline/module de pregătire noi;
b) aprobarea unor programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;
c) existența unor discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate;
d) efectuarea de modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.

Înainte de retipărire, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți. Aceeași procedură de reevaluare este obligatorie anual și pentru manualele în format pdf și în variantă digitală interactivă.
Reamintim că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ministerul Educației Naționale are obligația de a asigura manuale școlare în conformitate cu programele școlare în vigoare, atât pentru învățământul de stat, cât și pentru învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.
În urma consultării publice, Ministerul Educației Naționale va transmite spre aprobare Parlamentului României varianta finală a proiectului.

Mariana BUTNARIU
Face parte din echipa Gazeta de Sud din 1996. În prezent este redactor şi editor on-line, ceea ce înseamnă că este informată cu privire la tot ce se întâmplă important în ţară şi în lume. Este o fire veselă şi sociabilă, iubeşte oamenii şi îşi iubeşte meseria.