Dintre cei 47 de candidaţi pentru funcţiile de preşedinţi-directori generali ai caselor de sănătate judeţene şi OPSNAJ, niciunul nu au trecut examenul scris al concursului din data de 2 martie.
Dintre aceştia un număr de 15 candidaţi au absentat, iar unul a fost eliminat din concurs.
Contractele de management ale preşedinţilor-directori generali ai caselor judeţene de asigurări de sănătate au încetat în data de 30 septembrie 2015 în urma actualizării indicatorilor de performanţă, anunţa CNAS în luna octombrie a anului trecut.
CNAS preciza atunci ca pâna la organizarea concursurilor de ocupare a acestor posturi au fost numiţi prşedinţi-directori generali interimari.
Modificarea în propoţtie de peste 50% a indicatorilor de performanţă generali şi specifici şi cerinţele specifice postului de preşedinte-director general s-a realizat ţinând cont de actualele obiective ale sistemului de asigurări sociale de sănătate.
CNAS preciza, la acea vreme, că introducerea cardului naţional de sănătate dă o noua dimensiune a activităţii caselor de asigurări de sănătate din punct de vedere al monitorizării, evaluării, validării şi decontării serviciilor medicale.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.